fbpx

04 jul 2019

Zelfstandigen krijgen direct een ziekte-uitkering

Zelfstandigen die tot 7 dagen ziek zijn, kregen geen ziekte-uitkering. Daar komt vanaf 1 juli verandering in.

Zelfstandigen die minstens een week niet kunnen werken, wegens een ziekte of een ongeval, kunnen voortaan vanaf de eerste dag een ziekte-uitkering krijgen. Tot eind 2017 was er voor zelfstandigen een zogenaamde carenztermijn van één maand. In deze maand kreeg de zieke zelfstandige geen ziekte-uitkering. Het gevolg was dat veel zelfstandigen verder bleven werken terwijl ze eigenlijk ziek waren. Begin 2018 werd die carenztermijn gehalveerd.

Vanaf 1 juli wordt ze nu helemaal afgeschaft bij een arbeidsongeschiktheid van meer dan zeven dagen. Hierdoor krijgt een zelfstandige, die door ziekte of ongeval minstens een week buiten strijd is, vanaf de eerste dag een ziekte-uitkering. Door deze maatregel wordt de kloof tussen het sociaal statuut voor zelfstandigen en werknemers weer wat kleiner. Een werknemer heeft recht op gewaarborgd loon vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid.