fbpx

13 jan 2017

EEN ZELFSTANDIG BIJBEROEP EN EEN WERKLOOSHEIDSUITKERING COMBINEREN: VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN

“Springplank naar zelfstandige” is een maatregel die toelaat om naast een werkloosheidsuitkering een zelfstandige activiteit in bijberoep uit te oefenen gedurende twaalf maanden. Om van het voordeel “Springplank naar zelfstandige” te genieten, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan

  • Aangifte doen bij de RVA van de zelfstandige  activiteit in bijberoep op het moment van de uitkeringsaanvraag of, indien je al uitkeringen ontvangt, vóór het begin van de activiteit; • De werkloosheid mag niet veroorzaakt zijn door de stopzetting of vermindering van de de loontrekkende activiteit om te kunnen genieten van het voordeel “Springplank naar zelfstandige”;
  • De afgelopen 6 jaar geen zelfstandige activiteit als hoofdberoep hebben uitgeoefend;
  • De activiteit mag niet door derden worden uitgeoefend (in het bijzonder door werknemers of door onderaannemers), tenzij dit heel uitzonderlijk gebeurt.
  • Bepaalde activiteiten zijn niet verenigbaar: de activiteit uitgeoefend als loontrekkende en de artistieke activiteit. Hier gelden aparte regelingen.

De activiteit in bijberoep mag op gelijk welk moment worden uitgeoefend. Het moet uiteraard wel een bijberoep blijven, anders geldt de maatregel niet langer. De inkomsten van de uitgeoefende activiteit kunnen in beperkte mate worden gecumuleerd met de werkloosheidsuitkeringen.

Lees hier alles wat je moet weten over je sociale rechten als zelfstandige of contacteer Incozina voor bijkomende informatie.