fbpx

07 jan 2016

WIJZIGING MOEDERSCHAPSRUST VOOR ZELFSTANDIGE MAMA’S

Vanaf 1 januari 2017 wordt het moederschapsverlof voor vrouwelijke zelfstandigen gewijzigd.

De maximumtermijn van de moederschapsrust wordt verlengd met 4 weken en bedraagt voortaan maximum 12 weken in plaats van 8 weken. Deze periode van 12 weken bestaat uit 3 weken verplichte rust en 9 weken facultatieve rust. Het facultatieve verlof moet worden opgenomen binnen de 38 weken (vroeger 21 weken) na de verplichte bevallingsrust.

De zelfstandige mama kan ervoor kiezen om de facultatieve moederschapsrust voltijds of halftijds op te nemen.

Bij een keuze voor het voltijds verlof moet iedere beroepsactiviteit worden stopgezet en krijgt de mama het volledige bedrag van de moederschapsuitkering.

Wordt de keuze gemaakt voor het deeltijds verlof dan worden de 9 facultatieve weken omgezet naar 18 halftijdse weken. Tijdens deze periode mag de eigen beroepsactiviteit halftijds worden uitgeoefend. In dit geval wordt de helft van de moederschapsuitkering uitgekeerd.

Een derde maatregel voorziet dat er voor het kwartaal, volgend op de bevalling, vrijstelling van bijdragen kan toegekend worden met behoud van rechten.