fbpx

Wat is de vennootschapsbijdrage?

Als zelfstandig ondernemer is de eerste keuze die je moet maken voor je zaak de rechtsvorm. Een keuze die onder andere je aansprakelijkheid, administratieve en juridische formaliteiten, winstverdeling en boekhouding bepaalt. Heb je gekozen voor een vennootschap? Dan moet je ook jaarlijks de vennootschapsbijdrage betalen. Maar wat is dat nu precies?

  • Wat exact is de vennootschapsbijdrage?
  • Hoeveel zal de vennootschapsbijdrage kosten?
  • Welke uitzonderingen bestaan er?

Wat exact is de vennootschapsbijdrage?

De vennootschapsbijdrage is een verplichte belasting waaraan je zelf geen voordeel overhoudt. Na de oprichting van je vennootschap moet je je verplicht binnen de 3 maanden aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en de bijdrage jaarlijks betalen.

Je kan je vennootschap aansluiten via onze online tool.

Je vennootschapsbijdrage komt terecht in de fondsen die bijvoorbeeld dienen om pensioenen, kinderbijslag, ziekte-uitkeringen en meer te betalen. Het is een solidariteitsbijdrage.

Hoeveel zal de vennootschapsbijdrage kosten?

Hoeveel je moet betalen, is afhankelijk van het balanstotaal van het voorafgaande afgesloten boekjaar. Met andere woorden: net zoals bij andere belastingen betaal je nu voor vorig jaar. Bij de vennootschapsbijdrage hangen er wel concrete cijfers aan vast:

Balanstotaal Bijdrage
Kleiner dan of gelijk aan € 700 247,09 € 347,50
Groter dan € 700 247,09 € 868

Zelfs als je vennootschap geen volledig jaar bestond, moet je de volledige bijdrage betalen. Heb je te laat betaald? Dan wordt er per maand te laat een verhoging van 1% aangerekend op dat deel van de bijdrage dat je nog moet betalen. In geval van betalingsmoeilijkheden, neem je best contact op met je sociaal verzekeringsfonds.

Welke uitzonderingen bestaan er?

In bijzondere gevallen kan je een vrijstelling krijgen van je vennootschapsbijdrage. Dat heeft vooral te maken met je eigen situatie als zaakvoerder én de werkzaamheden van je onderneming.

In volgende gevallen moet je geen vennootschapsbijdragen betalen:

  • Je vennootschap voert geen activiteiten meer uit. Wanneer dat gebeurt, verandert de status van je zaak naar ‘slapend’ en moet je dus ook niets meer betalen.
  • Mocht je vennootschap failliet worden verklaard, hoef je dat jaar geen bijdragen te betalen. Faillissement verklaren gebeurd met een vonnis van de Kamer van koophandel.
  • Gelijkaardig als bij het faillissement, betaalt je onderneming ook geen bijdragen in het jaar waarin de zaak in vereffening In dat geval wordt de onderneming vrijwillig ontbonden door het bestuur.
  • De eerste 3 jaar van je personenvennootschap ben je tot slot ook geen bijdragen verschuldigd. Concreet wil dat zeggen dat je wel in een BVBA, maar niet in een NV of vennootschap voor een vrij beroep, vrijgesteld kan worden als jij als zaakvoerder in de 10 jaar voor de start slechts maximum 3 jaar al zelfstandig was. Alle zaakvoerders moeten aan die regel voldoen, samen met de meerderheid van de vennoten.

Stapt er een zaakvoerder in de zaak die in de 10 jaar voor de oprichting van je vennootschap 4 jaar zelfstandig was? Dan ben je de vrijstelling kwijt.

Wil je weten of je in aanmerking komt voor een vrijstelling? Heb je andere vragen rond de vennootschapsbijdrage? Vraag dan advies aan het gespecialiseerde team van Incozina.