Waarom moet ik mij inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)?

Elke zelfstandige die start met een eigen zaak is wettelijk verplicht om zijn onderneming in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Het maakt niet uit of je zelfstandige in hoofd- of bijberoep bent en of je dat doet via een eenmanszaak of een vennootschap.

Wat is de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)?

Bij de geboorte wordt elke Belg ingeschreven in het rijksregister en krijg je een uniek rijksregisternummer toegekend. De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een vergelijkbare centrale databank waarin de gegevens van alle Belgische ondernemingen zijn opgenomen. Elke onderneming heeft er een uniek ondernemingsnummer.

Dit nummer is de identiteitskaart van je onderneming. Je kan je ondernemingsnummer ook laten activeren als BTW-nummer wanneer je BTW plichtig bent.

Waarom moet ik mij inschrijven in de KBO?

Elke onderneming heeft in de KBO een uniek ondernemingsnummer dat bestaat uit tien cijfers. Het eerste cijfer is 0 of 1, gevolgd door negen cijfers. Alle ondernemingen hebben een ondernemingsnummer nodig om gegevens uit te wisselen met de overheid. Je moet dit nummer ook vermelden op akten, facturen, aankondigingen, mededelingen, brieven, orders en andere stukken van je zaak.

De inschrijving in de KBO is een van de verplichte startersformaliteiten voor alle zelfstandigen en betekent dus dat je een ondernemingsnummer krijgt. Gebruik dit nummer in communicatie met overheidsdiensten, klanten, leveranciers,…

Hoe schrijf ik mij in bij de Kruispuntbank van Ondernemingen?

Start je een eenmanszaak, dan brengt een ondernemingsloket dit in orde voor jou. Richt je een vennootschap op, dan wordt je ondernemingsnummer en je inschrijving in de KBO geregeld door de griffie van de rechtbank van koophandel. Daarna moet je naar het ondernemingsloket gaan om de gegevens van je vennootschap in de KBO te laten vervolledigen.

Voor je inschrijving in de KBO rekent Incozina het wettelijk tarief van 87 euro aan. Dit kan vlot en snel online via onze tool ‘starten als zelfstandige’.