fbpx

Waarom moet ik mij inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)?

Elke zelfstandige die start met een eigen zaak is wettelijk verplicht om zijn onderneming in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Het maakt niet uit of je zelfstandige in hoofd- of bijberoep bent en of je dat doet via een eenmanszaak of een vennootschap.

Logo van de KBO - Incozina

Wat is de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)?

Bij de geboorte wordt elke Belg ingeschreven in het rijksregister en krijg je een uniek rijksregisternummer toegekend. De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een vergelijkbare centrale databank waarin de gegevens van alle Belgische ondernemingen zijn opgenomen en waar je ook steeds de gegevens van elke onderneming zelf kan raadplegen.

Je uniek ondernemingsnummer bestaat uit tien cijfers en is de identiteitskaart van je onderneming. Je kan je ondernemingsnummer bovendien ook laten activeren als BTW-nummer wanneer je BTW plichtig bent.

Waarom moet ik mij inschrijven in de KBO?

Alle ondernemingen hebben het ondernemingsnummer nodig om gegevens uit te wisselen met de overheid. Je moet dit nummer ook vermelden op akten, facturen, aankondigingen, mededelingen, brieven, orders en andere stukken van je zaak.

De inschrijving in de KBO is dus een van de verplichte startersformaliteiten voor alle zelfstandigen omdat je zaak zonder ondernemingsnummer helemaal niet kan functioneren.

Hoe schrijf ik mij in bij de Kruispuntbank van Ondernemingen?

Start je een eenmanszaak, dan brengt Incozina, jouw ondernemingsloket, dit in orde voor jou. Richt je een vennootschap op, dan wordt je ondernemingsnummer en je inschrijving in de KBO geregeld door de griffie van de rechtbank van koophandel. Daarna moet je naar het ondernemingsloket gaan om de gegevens van je vennootschap in de KBO te laten vervolledigen.

Voor je inschrijving in de KBO betaal je bij Incozina niet meer dan het wettelijk tarief van € 87. Je inschrijven kan bovendien snel en gemakkelijk online via onze tool ‘starten als zelfstandige’.

 

Bron logo KBO: FOD economie