fbpx

Waar vind ik startkapitaal als zelfstandige?

Om je droom van je eigen zaak te realiseren, kan je kiezen tussen verschillende financieringsmiddelen: eigen middelen, bij de bank langs gaan voor een krediet, externe investeerders, … In de praktijk zal je startkapitaal meestal een combinatie van verschillende middelen zijn.

Waarom is een eigen inbreng wenselijk?

Wanneer je als zelfstandige start, investeer je best een gedeelte van je eigen middelen in de opstart van je zaak. De financiering met je eigen vermogen is belangrijk omdat dit de solvabiliteit (de mogelijkheid om schulden af te betalen) van je onderneming verhoogt. Het is tevens de meest stabiele financiering en geeft ook vertrouwen aan potentiële investeerders.

Voldoende eigen kapitaal is ook een essentiële voorwaarde om bij een bank een bankkrediet te kunnen krijgen.

Wat is financiering via FFF?

Zoek je startkapitaal niet altijd te ver. FFF of family, friends and fools (familie, vrienden en kennissen) zijn heel vaak de kortste weg naar externe financiering voor je zaak. Ook je familie, vrienden en kennissen kunnen hierbij gebruik maken van voordelen die de overheid biedt aan mensen die investeren in startende ondernemingen. Een goed voorbeeld is de winwinlening.

Hoe vind ik geld bij externe investeerders?

Met business angels kan je een beroep op privé-investeerders die je het nodige startkapitaal verschaffen.

Hoe krijg ik een lening bij de bank?

Een lening bij een bank blijft één van de meest bekende en gebruikte financieringsvormen voor startende zelfstandigen. De meeste banken bieden leningen aan voor startende ondernemers. Doe daarvoor zeker navraag bij verschillende banken. Zorg er wel voor dat je aanvraag goed onderbouwd is met een degelijk financieel- en ondernemingsplan. Anders is de kans groot dat de bank je geen krediet zal verstrekken.

De bank kan ook besluiten dat je zelfstandige activiteit een hoog risico inhoudt en je niet voldoende waarborgen kan voorleggen. Je kan dan op zoek gaan naar risicokapitaal via de overheid of externe investeerders.

Welke financiering biedt de overheid?

De overheid doet ook inspanningen om kapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen. Gespecialiseerde diensten kunnen je helpen en begeleiden in je zoektocht naar financiële middelen.

Vlaanderen

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV)

PMV biedt verschillende financieringsproducten voor kmo’s die investeren in Vlaanderen.

www.pmv.eu/nl

Flanders Investment & Trade (FIT)

FIT stelt verschillende hulpmiddelen ter beschikking van ondernemingen die internationaal willen uitbreiden.

www.flandersinvestmentandtrade.com/export/?Open

Brussel

Impulse.brussels

Hier informeert de Brusselse overheid ondernemingen over de steun van de gemeenten, gewest, federale overheid en Europa.

www.abe-bao.be/nl

Het Brussels Waarborgfonds

Dit fonds kent waarborgen toe aan kmo’s en zelfstandigen.

www.fondsbruxelloisdegarantie.be/nl/

De Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB)

GIMB biedt huidige en toekomstige ondernemers verschillende producten aan om hun activiteiten te financieren.

www.finance.brussels/nl/filialen/gimb

Wallonië

De Waalse maatschappij voor de financiering en de waarborg van de kleine en middelgrote ondernemingen (Sowalfi)

Sowalfi heeft een “uniek financieringsloket”. Waalse kmo’s kunnen er hulp krijgen voor de financiering of cofinanciering als aanvulling op bankleningen.

www.sowalfin.be/

Infos-entreprises

Op dit portaal vind je informatie over de verschillende financiële maatregelen en steunmaatregelen in Wallonië.

https://infos-entreprises.be/

Europa

De Europese Unie kent verschillende soorten financiële steunmaatregelen voor kmo’s en zelfstandigen. De overheidssteun voor kmo’s vindt je op de site “youreurope”

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_nl.htm

Voor meer informatie en advies over EU-financieringen kunt u ook terecht bij het Europese netwerk Europe Enterprise Network (EEN).

http://een.ec.europa.eu/

Via deze handige Europese link vind je ook een overzicht van financieringsmogelijkheden via overheden in België of private weg.

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/search/nl/financial-intermediaries?shs_term_node_tid_depth=77

Subsidies

Naast specifieke diensten die zich bezig houden met het verschaffen van kapitaal heeft de overheid ook voor de opstart en/of uitbouw van kleine onder nemingen een gamma aan ondersteunende premies en subsidies.

Vlaanderen

Agentschap Ondernemen

Op de  webpagina van het Agentschap Ondernemen vind je een subsidiedatabank met subsidies én financieringsmaatregelen voor de ondernemer met de belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden voor de ondernemers actief in het Vlaamse Gewest.

www.vlaio.be/subsidiedatabank

Brussel

Op deze website vind je heel wat info over subsidies en steunmaatregelen in Brussel. Je kan ook bellen naar het nummer 1819 met elke mogelijke vraag als startende ondernemer.

www.1819.be/nl

Wallonië

Ook het Waals gewest heeft een website met alle info over steunmaatregelen voor startende ondernemers.

http://www.aides-entreprises.be/Midas

Steunmaatregelen in jouw stad of gemeente

Je start je zaak echt op wanneer je die inschrijft in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Die kost betalen een aantal gemeenten terug. Op dit moment doen Brugge, Gent, Ronse, Affligem, Jabbeke, Lichtervelde, Harelbeke, Aalst en Wervik dit. Je vindt meer info hierover op de website van deze gemeenten.

Er zijn ook nog andere premies en steunmaatregelen die op gemeentelijk niveau worden gegeven. Een overzicht vind je via deze link.

www.vlaio.be/maatregel/premies-op-gemeentelijk-en-stedelijk-niveau

Wat met crowdfunding?

Als startende zelfstandige is het soms moeilijk om startkapitaal te vinden via de traditionele financieringskanalen. Crowdfunding kan dan een oplossing bieden. Via crowdfunding kan je online geld inzamelen bij het grote publiek. Er bestaan een aantal Belgische platformen waar je terecht kan voor het ophalen van kapitaal via crowdfunding.

www.angel.me/

www.crofun.be/nl/

www.lookandfin.com/nl_BE/

www.kisskissbankbank.com/