fbpx

20 dec 2018

Vrijstelling van sociale bijdragen als zelfstandige: nieuwe regels vanaf 2019

De sociale bijdrage kan als zelfstandige een grote kost zijn, ook al is het een heel belangrijke. Daarom konden sommigen tot nu toe een vrijstelling van bijdragen vragen bij de Commissie Vrijstelling. Vanaf 2019 moet je als zelfstandige echter naar het RSVZ, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van de Zelfstandigen, trekken. Daarbovenop veranderen ook de voorwaarden voor je vrijstelling. Incozina vertelt je hoe je in 2019 een vrijstelling van bijdragen aanvraagt.

  • Op welke basis kan ik mijn vrijstelling aanvragen?
  • Hoe verloopt de nieuwe procedure?
  • Wat gebeurt er met mijn sociale rechten als zelfstandige?

Op welke basis kan ik mijn vrijstelling aanvragen?

In de vorige regeling moest je een ‘behoefte of toestand die de staat van behoefte nadert’ kunnen aantonen. Die status wordt omgevormd naar ‘tijdelijke financiële of economische moeilijkheden’. Zo kom je nu ook in aanmerking voor de vrijstelling van bijdragen als je het tijdelijk moeilijk hebt, door bijvoorbeeld een crisis in je sector, zonder dat je behoeftig hoeft te zijn. Dat tijdelijke aspect is wel heel belangrijk: zodra je toestand verbetert, kan je geen aanspraak meer maken op de vrijstelling.

Je moet dus het volgende aantonen:

  • Dat je in een financieel moeilijke situatie zit
  • Dat de situatie tijdelijk is
  • Dat je je sociale bijdragen als zelfstandige niet kan betalen

Sommige situaties tonen intrinsiek aan dat je je in een economisch moeilijk parket bevindt. Als je bijvoorbeeld een leefloon trekt, een inkomensgarantie voor ouderen krijgt, slachtoffer bent van een natuurramp of brand of bij gelijkaardige situaties, hoef je je toestand niet zelf aan te tonen.

Hoe verloopt de nieuwe procedure?

Je aanvraag tot vrijstelling van je sociale bijdragen als zelfstandige is enkel geldig als je een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier tot vrijstelling van bijdragen indient dat beantwoordt aan de nieuwe regels.

Dat formulier kan je indienen:

Het Sociaal Verzekeringsfonds maakt dan je aanvraag tot vrijstelling van bijdragen over aan het RSVZ, dat op zijn beurt een onderzoek start. Nadat evaluatie formuleert het RSVZ een gemotiveerd voorstel van beslissing. In het nieuwe systeem is er ook plaats om in beroep te gaan.

Als je niet akkoord gaat, dien je binnen de 12 werkdagen een verzoek in om je aanvraag mondeling toe te lichten. Je zal binnen de maand op je verzoek gehoord worden, waarna het RSZV een gemotiveerde definitieve beslissing neemt. Die krijg je via aangetekende zending toegestuurd. Na 12 werkdagen wordt de beslissing van het RSZV definitief en kan je geen verzoek meer indienen.

Opgelet: als je een vrijstelling aanvraagt, moet je eerst een vermindering van je voorlopige bijdragen aanvragen. Als je voldoet aan de voorwaarden van vermindering van voorlopige bijdragen, maar je vroeg die vermindering niet aan, kan het RSZV ervoor kiezen je aanvraag tot vrijstelling niet in overweging te nemen.

Wat gebeurt er met mijn sociale rechten als zelfstandige?

Met je vrijstelling van sociale bijdragen hou je als zelfstandige wel al je andere rechten, met uitzondering van je pensioen. Vrijgestelde kwartalen tellen namelijk niet als deel van je pensioenloopbaan. Je kan ervoor kiezen je vrijgestelde bijdragen achteraf nog te betalen, maar dat moet dan wel binnen de 5 jaar na je vrijstelling.

Wil je meer weten over je sociale bijdragen als zelfstandige? Vraag dan advies aan de medewerkers van Incozina.