fbpx
aanvullend pensioen voor zelfstandigen

23 okt 2016

VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN (VAPZ)

U betaalt voor een VAPZ een premie die gebaseerd is op uw beroepsinkomen en u geniet bovendien van extra fiscale en sociale voordelen. U kan kiezen uit 2 types VAPZ:  

Het gewoon VAPZ: opbouw van een aanvullend pensioen via een kapitaal leven en/of een kapitaal overlijden in het  voordeel van de begunstigden. De premie bedraagt maximaal 8,17% van de beroepsinkomsten, met een absoluut maximum van 3.060,07 euro in 2016.

Het Sociaal VAPZ: hetzelfde principe als het gewoon VAPZ maar 90% van de premie wordt gebruikt voor de opbouw van een aanvullend pensioen, terwijl de overige 10% wordt besteed aan een aantal interessante sociale waarborgen zoals:

  • premievrijstelling in geval van ziekte
  • extra overlijdensdekking
  • gewaarborgd inkomen gedurende 1 jaar
  • extra uitkering bij ernstige ziekte gedurende 6 maanden
  • moederschapspremie
  • faillissementspremie.

De maximaal toegelaten premie bedraagt 9,40% van de beroepsinkomsten, met een absoluut maximum van 3.520,77 euro in 2016.

De premies die worden vermeld zijn maxima, u kan zelf beslissen hoeveel u betaalt. Premies zijn fiscaal aftrekbaar als bedrijfslast. U betaalt dus minder belastingen en minder sociale bijdragen.

Bent u een starter? Geen probleem, ook als startende zelfstandige komt u in aanmerking. U volgt uw eigen ritme om uw pensioen op te bouwen. Hoe vroeger u begint hoe beter.

Mieke is 30 jaar, ongehuwd en heeft een belastbaar inkomen van 40.000 euro. Zij sluit een VAPZ af en stort jaarlijks 1.200 euro. Zij bespaart zo 524 euro per jaar aan inkomstenbelasting, plus 220 euro aan sociale bijdragen. Haar reële kost bedraagt dus amper 456 euro. Met andere woorden: zij neemt slechts 38% van de storting zelf ten laste. Als Mieke 65 is, ontvangt zij een mooi bruto-eindkapitaal van 46.128,34 euro (De bedragen werden berekend aan een basisrentevoet van 0,75%, exclusief winstdeelname).

Update: het maximumbedrag dat kan gestort worden in 2018 voor een VAPZ bedraagt 3187,04 euro en voor sociaal VAPZ 3666,85 euro.

Ontdek ook alle voordelen van de individuele pensioentoezegging (IPT) en welke andere aanvullende verzekeringen Incozina aanbiedt op maat van de zelfstandige.