fbpx
vestigingswet Incozina

28 feb 2017

VESTIGINGSWET WORDT AFGESCHAFT IN VLAANDEREN

De vestigingswet is bij de 6de staatshervorming een gewestmaterie geworden. De Vlaamse Regering heeft besloten om de huidige vestigingswetgeving af te schaffen. De huidige wet houdt in dat bepaalde beroepen enkel uitgeoefend mogen worden wanneer er een bewijs wordt geleverd van beroepsbekwaamheid. Deze wet is in strijd met de Europese regelgeving die stelt dat elke Europeaan op een gelijke basis een onderneming moet kunnen starten in elke lidstaat.

Daarom wordt de wetgeving afgeschaft voor een eerste reeks beroepen:

 • slager-groothandelaar
 • droogkuiser-verver
 • restaurateur of traiteur-banketaannemer
 • brood- en banketbakker
 • kapper
 • schoonheidsspecialist
 • masseur
 • voetverzorger
 • opticien
 • dentaaltechnicus
 • begrafenisondernemer
 • beenhouwer-spekslager
 • garagisten
 • koetswerkers
 • fietsenmakers

Het is de bedoeling om dat door te trekken naar alle ambachtelijke beroepen. Alleen de bouwsector zou (in de huidige stand van zaken) wel nog gereglementeerd blijven.

Labels
Om voldoende kwaliteit te garanderen voor de klant zullen de sectorfederaties alternatieven uitwerken,zoals bijvoorbeeld labels en opleidingen. Het zijn immers de sectoren zelf die het best een antwoord kunnen bieden op de bedreigingen, opportuniteiten en evoluties in de markt.

Vlaanderen
De afschaffing van de vestigingswet zou ingaan op 1 januari 2018. Deze nieuwe regeling geldt voor Vlaanderen. Voor Brussel en Wallonië blijft de huidige regeling wel van toepassing. Wij zullen u in de volgende edities van Klankbord verder op de hoogte houden van de evolutie in dit dossier.