fbpx

28 mei 2016

Verplichte aansluiting voor aanvang zelfstandige activiteit

De Ministerraad heeft in het kader van de fraudebestrijding een tekst goedgekeurd die bepaalt dat het voortaan verplicht zal zijn zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor een zelfstandige activiteit te starten. Zo kan vermeden worden dat bij een controle in de voormiddag de zelfstandige aangeeft dat hij zich die namiddag ging aansluiten.

Het RSVZ heeft tijdens controles op het terrein immers regelmatig vastgesteld dat zelfstandigen die niet in regel zijn, zeggen dat zij net van plan waren om zich aan te sluiten als zelfstandige in de loop van de dag.

Voortaan zal het dus verplicht zijn zich aan te sluiten voor enige zelfstandige activiteit te starten. Bovendien zal het boetesysteem worden herzien om het effici├źnter te maken.


Bron: persbericht kabinet Willy Borsus van 27 mei 2016