fbpx

10 apr 2018

Transitiepremie voor Vlaamse Starters

Een uitkeringsgerechtigde werkloze die een zelfstandige activiteit start in hoofdberoep, verliest het recht op zijn uitkering en dreigt in een onzekere financiële situatie terecht te komen. De transitiepremie wil deze onzekerheid deels wegnemen.

Wat zijn de voorwaarden voor de transitiepremie?

Om in aanmerking te komen moet je als starter gelijktijdig aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Je bent gestart als zelfstandige in hoofdberoep na 14 maart 2018 en je blijft dit gedurende de hele periode van de toekenning van de transitiepremie.
 • Je hebt met succes een pre-starterstraject afgerond, maximaal 6 maanden voor je start als zelfstandige in hoofdberoep. Een prestarterstraject focust op de voorbereiding van de opstart van een eigen onderneming. Dit moet de kandidaat-ondernemer helpen een realiseerbaar ondernemingsidee op te starten.
 • Je onderneming is gevestigd in het Vlaamse Gewest gedurende de hele periode waarin de transitiepremie wordt toegekend.
 • Je bent minstens 45 jaar oud en je hebt de wettelijke pensioenleeftijd niet bereikt in de maand van de opstart als zelfstandige in hoofdberoep.
 • Je bent ingeschreven bij VDAB als niet-werkende werkzoekende.
 • Je bent uitkeringsgerechtigd op de dag voor de start als zelfstandige in hoofdberoep.

Volgende uitkeringen komen in aanmerking:

 • uitkeringsgerechtigd volledig werkloze.
 • rechthebbende op maatschappelijke integratie, en een leefloon genieten.
 • rechthebbende op maatschappelijke hulp en financiële steun genieten.
 • erkend arbeidsongeschikte met toelating van de adviserende arts om het werk om het werk te hervatten.
 • rechthebbende op het overbruggingsrecht voor zelfstandigen en de financiële uitkering genieten.

Er zijn een aantal beperkingen:

 • De transitiepremie mag niet gecumuleerd worden met subsidies of premies voor beginnende zelfstandigen toegekend door andere gewestoverheden dan de Vlaamse overheid.
 • Je werkloosheid mag niet veroorzaakt zijn door de stopzetting of de arbeidsvermindering als loontrekkende met als doel het verkrijgen van de transitiepremie.
 • Je verbindt je ertoe om gedurende de volledige toekenningsperiode geen diensten te verrichten als zelfstandige ten voordele van of in opdracht van je laatste werkgever.
 • Een (gewezen) zelfstandige kan geen nieuwe transitiepremie aanvragen binnen een periode van 6 jaar na de laatste uitbetaling van de transitiepremie.

Hoeveel bedraagt de premie?

De transitiepremie is een maandelijkse bruto premie die maximaal 2 jaar uitgekeerd wordt.

Maanden €/maand
1-3 1000
4-6 900
7-9 800
10-12 700
13-15 600
16-18 500
19-21 400
22-24 300

Hoe vraag je de premie aan?

In een eerste fase (vanaf 15 maart 2018) zal er een webformulier beschikbaar zijn op www.werk.be dat de aanvrager online moet invullen en de nodige bijlagen moet toevoegen. In de tweede fase komt er een online web-toepassing, waarbij alle checks automatisch gebeuren.