Welke vergunningen heb ik nodig om te starten?

Starten als zelfstandige? Wie kiest voor het ondernemerschap dient eerst de nodige formaliteiten in orde te brengen. Het kan ook zijn dat je bovenop de starterformaliteiten voor zelfstandigen nog bijkomende vergunningen of erkenningen nodig hebt. Deze zijn afhankelijk van het type activiteit.

Wanneer heb ik een voedselvergunning nodig?

Actief in de voedselketen? De voedselvergunning is een van de verplichte vergunningen voor zelfstandigen die voedsel produceren, verwerken, importeren, stockeren, verpakken of verhandelen. Maar ook wie dieren houdt, moet deze vergunning aanvragen. Zelfs voor de verkoop van bepaalde planten en bloemen.

Dergelijke vergunningen voor zelfstandigen vraagt Incozina voor je aan bij het voedselagentschap. Er zijn 3 vormen mogelijk: registratie, toelating en erkenning. Je betaalt ook jaarlijks een bijdrage die wordt afgestemd op de sector en de grootte van je bedrijf.

Wanneer heb ik een leurkaart nodig?

Huis-aan-huisverkoop, verkoop op evenementen, op de openbare weg of op openbare markten worden gecategoriseerd onder ‘ambulante activiteiten’. Leurkaarten zijn verplichte vergunningen voor de zelfstandige die op deze manier zijn producten of diensten aan de man wil brengen. Al is de noodzaak van dergelijke machtiging grotendeels afhankelijk van je statuut, de plaats van verkoop en het type verkoop.

Er bestaan 3 soorten leurkaarten: machtiging als werkgever, machtiging als aangestelde A en machtiging als aangestelde B. Je vraagt je leurkaart aan bij het ondernemingsloket van Incozina waar je ook de nodige info krijgt over welke machtiging je nodig hebt en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn.

Welke andere vergunningen moet ik in acht nemen?

Er is een brede waaier aan vergunningen voor de zelfstandige ondernemers onder ons. Sommige zijn ook zeer streekgebonden. Zo heb je een vergunning beenhouwer-spekslager nodig om in het Brusselse of Waalse Gewest een beenhouwerij of spekslagerij uit te baten.  Incozina brengt deze vergunning voor je in orde. Ga je ook tabak verkopen? Of alcoholhoudende dranken?

Voor tal van activiteiten zijn er specifieke of meerdere vergunningen vereist. Hou je van muziek in je zaak? Denk er dan aan om ook de nodige formaliteiten te regelen bij SABAM.

Uiteraard kan je rekenen op de kennis en begeleiding van je sociaal verzekeringsfonds. Heb je een vraag over een van de verschillende vergunningen? Contacteer Incozina voor persoonlijke hulp en advies op maat.