fbpx
studenten bij Incozina

16 mei 2017

VAKANTIEJOB EN DE GEVOLGEN VOOR DE KINDERBIJSLAG

Tijdens de vakantie doen heel wat jongeren een vakantiejob. Wat zijn de gevolgen voor de kinderbijslag?

Kinderen geboren in 1999 en later
Voor deze kinderen zijn er geen voorwaarden. Het recht op de kinderbijslag is een absoluut recht tot 31 augustus van het jaar waarin ze 18 jaar worden.

Kinderen geboren voor 1999 die na de vakantie verder studeren
Hier geldt de 240-uren-regel
Tijdens het eerste, tweede en vierde kwartaal mag een student maximum 240 uren per kwartaal werken. Wordt die norm overschreden dan vervalt het recht op kinderbijslag in dat kwartaal.

Werken tijdens de zomervakantie
Het aantal uren van de tewerkstelling speelt geen rol tijdens het derde kwartaal (de maanden juli, augustus en september). De enige voorwaarde voor de verdere betaling van de kinderbijslag is dat het kind na de vakantie verder studeert.

Kinderen geboren voor 1999 die na de vakantie stoppen met studeren
Als de vakantiejob wordt uitgeoefend tijdens de laatste schoolvakantie – dus als de jongere niet meer verderstudeert – gelden er andere regels.

Indien het afstuderende kind zich niet laat inschrijven als werkzoekende, is er recht op kinderbijslag tot het einde van de laatste schoolvakantie, op voorwaarde dat de tewerkstelling niet meer dan 240 uren bedraagt,  inclusief een studentencontract.

Wanneer een kind zich na de studies bij de VDAB  inschrijft als werkzoekende, blijft dat kind recht geven op kinderbijslag gedurende 360 dagen, op voorwaarde dat het bruto maandloon beperkt blijft tot € 530,49 op grond van zijn hoedanigheid als werkzoekende.

Voor de jongeren die hun studies beëindigen na het einde van het schooljaar begint de termijn van 360 dagen te lopen op 1 augustus ongeacht de leeftijd van 18 jaar. Voor de anderen begint de termijn te lopen op de dag na de tweede zittijd, op de dag na het indienen van de eindverhandeling, op de dag na de vroegtijdige beëindiging van de studies of op de dag na het einde of de verbreking van een leercontract.