fbpx

08 jul 2019

Uitbreiding van het overbruggingsrecht

Het overbruggingsrecht is een uitkering voor zelfstandigen die hun activiteit om bepaalde redenen noodgedwongen moeten stopzetten of onderbreken (een faillissement, een brand, een natuurramp,…). In deze periode dat de activiteit wordt onderbroken is er voor de zelfstandige ook een behoud van sommige sociale rechten zonder de betaling van sociale bijdragen. Vanaf 1 juli 2019 wordt het overbruggingsrecht verder uitgebreid.

Concreet zijn er 4 uitbreidingen in het overbruggingsrecht:

  • Failliet verklaarde helpers en meewerkende echtgenoten in maxistatuut komen ook in aanmerking voor het overbruggingsrecht.
  • Voor sommige zelfstandigen wordt de maximale duur van het overbruggingsrecht tijdens hun hele beroepsloopbaan verdubbeld. Het gaat over zelfstandigen die gedurende minstens 60 kwartalen sociale bijdragen hebben betaald die pensioenrechten openen. Voor deze zelfstandigen bedraagt de maximale duur 24 maanden (in plaats van 12) voor de financiële uitkering, en 8 kwartalen (in plaats van 4) voor de sociale rechten. Per feit dat aanleiding geeft tot de toekenning van het overbruggingsrecht mag de duur nooit meer bedragen dan 12 maanden financiële uitkering en 4 kwartalen sociale rechten.
  • Eén van de mogelijkheden voor het aanvragen van het overbruggingsrecht is de vernieling door een derde van de voor professioneel gebruik bedoelde gebouwen of uitrusting. Voortaan volstaat de beschadiging van de voor professioneel gebruik bedoelde gebouwen of uitrusting, waardoor die onbruikbaar zijn. De schade moet niet meer door een derde zijn veroorzaakt.
  • Naast een natuurramp, brand, beschadiging of allergie is er nu een vijfde situatie waar het overbruggingsrecht kan worden voor gevraagd: een beslissing van een derde economische actor of een gebeurtenis die economische impact heeft, waardoor de activiteit van de onderneming van de aanvrager rechtstreeks en aanzienlijk wordt geraakt.