fbpx

30 nov 2017

TOEGANG TOT HET ZELFSTANDIG BEROEP WORDT VERSOEPELD

De Vlaamse Regering heeft de princiepsbeslissing genomen om vanaf 2018 de vereiste beroepskennis om zich als zelfstandige te vestigen te versoepelen. Vanaf midden 2019 wordt ook geen kennis van bedrijfsbeheer meer opgelegd. Maar zolang de wet niet gewijzigd is blijft de bestaande vestigingswet van toepassing. In Brussel en Wallonië zijn er nog geen plannen tot aanpassing van de vestigingsreglementering.

In de drie Gewesten geldt op dit ogenblik nog steeds de bestaande federale vestigingswet. Deze legt de zelfstandige beroepsbeoefenaars in de sectoren voeding, bouw, personenverzorging en transport een technische beroepskennis op. Deze kennis wordt bewezen hetzij met een diploma hetzij met een aantal jaren praktijkervaring.

Anderzijds moeten alle commerciële beroepen, dus uit alle sectoren, de basiskennis van het bedrijfsbeheer aantonen. De Vlaamse Regering is van oordeel dat deze vestigingsreglementering voorbijgestreefd is en grotendeels haar doel voorbijschiet. Om zich als kwaliteitsvolle garagist staande te houden op de markt, volstaat het niet om een diploma voor te leggen bij de start van het bedrijf, maar moet men zich permanent blijven bijscholen om op de hoogte te zijn van de nieuwste technische evoluties. Bovendien wil men iedereen die zelfstandig wil worden maximale kansen bieden om zich te bewijzen.

Tot de voormelde data blijft de bestaande vestigingswet onverkort bestaan en zijn we als ondernemingsloket nog steeds verplicht de voorwaarden te controleren.

Meer weten over starten als zelfstandig? Lees hier alles wat je moet weten over je sociale rechten als zelfstandige of contacteer Incozina voor bijkomende informatie.