fbpx

Welke startersformaliteiten moet ik vervullen als zelfstandige?

Om te starten als zelfstandige dien je tal van startersformaliteiten te vervullen. Deze zijn grotendeels afhankelijk van de gekozen rechtsvorm. 2018 is wel het jaar van de vereenvoudiging. Zo moet je sinds 1 januari enkel nog voor beroepen in de bouwsector met maatschappelijke zetel in het Vlaams Gewest beroepskennis kunnen aantonen. Vanaf 1 september 2018 heb je, tenzij in het Brussels en Waals Gewest, ook geen attest bedrijfsbeheer meer nodig.

Welke startersformaliteiten gelden voor alle zelfstandigen?

Er zijn enkele standaard startersformaliteiten van toepassing op alle zelfstandige activiteiten in hoofd- en bijberoep. Zo dien je een aparte zichtrekening te openen bij de bank voor al je zakelijke verrichtingen. Alvorens je verdere stappen onderneemt, check je ook best welke vergunningen je nodig hebt voor je zaak.

Via een ondernemingsloket schrijf je dan je zaak in bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en vraag je de btw-identificatie aan. Dat is het moment waarop je aangeeft voor welk btw-stelsel je opteert. Je moet je ook aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Wat zijn de startersformaliteiten voor een eenmanszaak?

Richt je een eenmanszaak op? Dan heb je de meeste startersformaliteiten al vervuld door de bovenvermelde stappen te volgen. Dit krijg je allemaal in ongeveer een week geregeld. Een eenmanszaak starten gaat dus best wel vlot. Alvorens je aan te sluiten bij het sociaal verzekeringsfonds dien je wel een schatting te maken van je netto belastbaar inkomen.

Op basis daarvan worden je kwartaalbijdragen berekend. Denk ook even na over welke aanvullende verzekeringen je nodig hebt. Je sociaal verzekeringsfonds zal je hierover passend advies geven.

Wat zijn de startersformaliteiten voor een vennootschap?

Er zijn verschillende vennootschapsvormen waarvan de bvba, vof en nv vast de bekendste zijn. Ontdek hoeveel het kost om een bvba op te richten. Voor een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is een van de vereiste startersformaliteiten een authentieke akte die door je notaris wordt opgesteld. Je moet tevens een financieel plan voorleggen aan de notaris. Laat je hierin zeker begeleiden!

Voor een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid heb je geen akte nodig bij de notaris. Je zet alles gewoon zelf op papier (onderhandse akte) en legt een verkorte versie neer bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Wil je vandaag nog starten? Meld je online aan bij Incozina. We contacteren je spoedig voor de definitieve afhandeling.