fbpx

Heb ik als zelfstandige recht op pensioen?

  • Hoe wordt mijn pensioen berekend?
  • Wat als ik met vervroegd pensioen wil?
  • Wat is het overlevingspensioen?

Heb je als zelfstandige de gerechtigde pensioenleeftijd van 65 jaar* bereikt, dan heb je recht op pensioen. Je hoeft hiervoor zelfs geen aanvraag in te dienen. Wel zijn er enkele andere zaken waar je rekening mee moet houden. Verneem hier alles wat je moet weten over je recht op pensioen, vervroegd pensioen en het overlevingspensioen.

Hoe wordt mijn pensioen berekend?

Je rustpensioen wordt berekend op basis van je loopbaanjaren als zelfstandige en de reële inkomsten waarop je sociale bijdragen betaalde. Hoe meer sociale bijdragen je betaalde, hoe hoger je pensioen (tot een bepaald plafond). Toch is het pensioen van een zelfstandige lager dan dat van een werknemer in loondienst.

Daarom vullen de meeste zelfstandigen hun recht op pensioen aan met het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ).

Wat als ik met vervroegd pensioen wil?

Het vervroegd rustpensioen dien je als zelfstandige zelf aan te vragen, ten vroegste vanaf 1 jaar voor de vooropgestelde ingangsdatum van het vervroegd pensioen. Dit kan via het gemeentebestuur van je woonplaats, rechtstreeks bij de diensten van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (R.S.V.Z.) of elektronisch via de website pensioenaanvraag.be.

Voor de uitbetaling gelden bijzondere voorwaarden, afhankelijk van je leeftijd. Het recht op pensioen kan niet gecombineerd worden met andere uitkeringen zoals werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Ingangsdatum pensioen Minimum leeftijd/loopbaanvoorwaarde Versoepeling lange loopbaan
1/2/2017 en ten laatste op 1/1/2018 62,5 jaar/41 jaren 43 jaren = 60 jaar
42 jaren = 61 jaar
Vanaf 1/2/2018 en ten laatste op 31/1/2019 63 jaar/41 jaren 43 jaren = 60 jaar
42 jaren = 61 jaar
Vanaf 1/2/2019 63 jaar/42 jaren 44 jaren = 60 jaar
43 jaren = 61 jaar

Wat is het overlevingspensioen?

Het overlevingspensioen is het pensioen dat na het overlijden van de zelfstandige wordt uitgekeerd aan de weduwe of weduwnaar. Het is beperkt tot 12 maanden indien er geen kinderlast is. Is er wel kinderlast dan heb je gedurende 24 maanden recht op dit pensioen. Na afloop van de overgangsuitkering wordt een recht op werkloosheid geopend als de betrokkene geen beroepsinkomsten zou hebben.

Het overlevingspensioen is dus wel beperkt in tijd, maar kan onbeperkt gecumuleerd worden met beroepsinkomsten. Wens je meer info over het rust- en overlevingspensioen? Lees onze brochure of contacteer ons!

* Op 1 februari 2025 wordt de wettelijke pensioenleeftijd voor zelfstandigen opgetrokken naar 66 jaar en vanaf 1 februari 2030 naar 67 jaar.