Ook als zelfstandige heb je recht op kinderbijslag!

  • Wat houdt het recht op kinderbijslag in?
  • Welke premies krijg ik nog als zelfstandige ouder?
  • Hoe kan ik als zelfstandige moeder gratis dienstencheques aanvragen?

Als zelfstandige betaal je per kwartaal sociale bijdragen aan je sociaal verzekeringsfonds. Dat doe je niet enkel omdat het bij wet verplicht is. Je verwerft zo ook tal van sociale rechten. Een van die rechten is het recht op kinderbijslag. Net als een werknemer in loondienst krijg je dan als zelfstandige maandelijks kinderbijslag uitgekeerd.

Wat houdt het recht op kinderbijslag in?

Het recht op kinderbijslag verwerf je vanaf de maand volgend op de geboorte van je kind. Het maandelijks bedrag wordt berekend en betaald via het kinderbijslagfonds waar je sociaal verzekeringsfonds mee samenwerkt. Hoeveel kinderbijslag je maandelijks krijgt, hangt af van het aantal kinderen, hun leeftijden en de concrete situatie.

Voor eenoudergezinnen, wezen, gehandicapte kinderen jonger dan 21, kinderen van gepensioneerde of mindervalide zelfstandigen of van uitkeringsgerechtigde werklozen die een zelfstandige activiteit willen starten, geldt een verhoogde kinderbijslag.

Bereken hier de kinderbijslag waar je recht op hebt!

Welke premies krijg ik nog als zelfstandige ouder?

Wist je dat je vanaf de 6de maand van de zwangerschap ook kraamgeld kan aanvragen? Dit is een eenmalige geboortepremie per kind die je dient aan te vragen bij je sociaal verzekeringsfonds. De betaling ervan gebeurt van de 8ste maand van de zwangerschap. Als je een kindje adopteert heb je trouwens recht op een adoptiepremie. Deze kan je aanvragen vanaf de datum van de wettelijke adoptie.

Het recht op kinderbijslag omvat ook een schoolpremie. Deze premie wordt uitgekeerd voor alle kinderen tot maximum 25 jaar en bestaat uit een forfaitair bedrag afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Hoe kan ik als zelfstandige moeder gratis dienstencheques aanvragen?

Als je net bevallen bent en je zelfstandige activiteiten wilt hervatten, kan je vast wat extra hulp in het huishouden gebruiken. Maak daarom gebruik van je recht op gratis dienstencheques. Als je hiervoor in aanmerking komt, hoef je zelf niets te doen. Eens je sociaal verzekeringsfonds op de hoogte is gebracht van de geboorte van je kindje, word je automatisch gecontacteerd.

Wat zijn de voorwaarden voor gratis dienstencheques?

  • De aanvraagster moet zelfstandige/helpster of meewerkende echtgenote zijn op het moment van de bevalling en haar activiteit verderzetten na de periode van moederschapsrust hetzij als zelfstandige hetzij als loontrekkende (minstens halftijds)
  • De zelfstandige moeder moet minstens de minimumbijdrage als hoofdberoep of deze van het maxi-statuut als meewerkende echtgenote betalen
  • De sociale bijdragen voor de twee kwartalen voorafgaand aan de geboorte moeten betaald zijn
  • De vrouwelijke zelfstandige vervult de voorwaarden om te genieten van een moederschapsuitkering bij haar ziekenfonds
  • Het kind is ingeschreven op het adres van de moeder