fbpx

Wat als ik mijn sociale bijdragen niet kan betalen?

  • Hoe kan ik een vrijstelling van de sociale bijdragen aanvragen?
  • Wat als ik voor een afbetalingsplan opteer?
  • Waarom zou ik een kwijtschelding van de verhoging aanvragen?

Als zelfstandige betaal je per kwartaal sociale bijdragen aan je sociaal verzekeringsfonds. Het kan natuurlijk gebeuren dat je het een tijdje financieel wat moeilijker hebt en je ook hiervoor betalingsmoeilijkheden ondervindt. Het niet betalen van je sociale bijdragen leidt echter tot financiële sancties. En je dreigt ook je sociale rechten te verliezen. Hoe kan je je betalingsmoeilijkheden dan best oplossen?

Hoe kan ik een vrijstelling van de sociale bijdragen aanvragen?

Als je betalingsmoeilijkheden hebt en je dus kan aantonen dat je ‘in staat van behoefte’ verkeert, kan je een vrijstelling aanvragen bij de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen (CVB). Dit doe je door het daarvoor voorziene formulier volledig in te vullen en aangetekend terug te sturen naar je Incozina, jouw sociaal verzekeringsfonds.

De vrijstelling kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend. Hou er rekening mee dat tijdens de vrijgestelde kwartalen de sociale bescherming wel blijft bestaan, maar je geen pensioen opbouwt.

Wat als ik voor een afbetalingsplan opteer?

Bij betalingsmoeilijkheden kan je ook voor een afbetalingsplan kiezen om de betalingen van de sociale bijdragen te spreiden. Je dient dit aan te vragen en te bespreken met je klantenbeheerder bij je sociaal verzekeringsfonds. Gedurende de afbetalingsperiode worden de wettelijke verhogingen wegens laattijdige betaling wel aangerekend.

De invordering bij dwangbevel of de gerechtelijke invordering zal daarentegen niet worden ingezet wanneer je het afbetalingsplan stipt volgt.

Waarom zou ik een kwijtschelding van de verhoging aanvragen?

Zoals gezegd, leidt het niet of laattijdig betalen van je sociale bijdragen tot een verhoging. Er wordt dan 3% per kwartaal aangerekend op het verschuldigde bedrag en dit zolang de bijdrage niet volledig betaald is. Ook wordt er een eenmalige verhoging van 7% aangerekend indien er op 31 december nog bijdragen onbetaald zijn gebleven. Bij betalingsmoeilijkheden kan je een kwijtschelding van deze verhoging aanvragen.

Daarvoor moet je het aanvraagformulier invullen en aan je sociaal verzekeringsfonds bezorgen. Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) zal je aanvraag verder onderzoeken.