fbpx

Welke sociale rechten heb ik bij het overbruggingsrecht?

 • Wat houdt het overbruggingsrecht in?
 • Welke voorwaarden gelden voor het overbruggingsrecht?
 • Hoe kan ik mijn overbruggingsrecht aanvragen?

Wanneer je start als zelfstandige is het belangrijk om even stil te staan bij alle mogelijke hindernissen. Het kan immers gebeuren dat het gehoopte succes uitblijft en je failliet gaat of je je zaak moet stopzetten wegens een natuurramp, brand of economische moeilijkheden . Gelukkig is er ook dan een sociaal vangnet via je sociaal statuut: het overbruggingsrecht.

Wat houdt het overbruggingsrecht in?

Je kan aanspraak maken op het overbruggingsrecht in verschillende situaties:

 • Faillissement
 • Collectieve schuldenregeling
 • Gedwongen stopzetting wegens natuurramp, brand, vernieling door een derde of een allergie
 • Stopzetten wegens economische moeilijkheden

Wanneer je gebruik maakt van dit overbruggingsrecht dan open je volgende rechten:

 • Je hebt gedurende maximum 4 kwartalen recht op ziekteverzekering (geneeskundige zorgen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ) en recht op kinderbijslag zonder bijdragebetaling. Let op! Tijdens het overbruggingsrecht bouw je geen pensioenrechten op.
 • Je krijgt gedurende maximaal 12 maanden een maandelijkse uitkering.

Welke voorwaarden gelden voor het overbruggingsrecht?

Om beroep te kunnen doen op dit recht, moet je cumulatief voldoen aan deze vijf voorwaarden:

 • Je hoofdverblijfplaats in België hebben
 • Je hebt geen beroepsactiviteit uitoefenen
 • Je hebt of geen recht hebben op een vervangingsinkomen (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensioen,…)
 • Je was zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende partner (maxi-statuut) gedurende het kwartaal waarin het faillissement zich voordeed, en minstens de 3 daaraan voorafgaande kwartalen
 • Je was tijdens de hierboven vermelde kwartalen sociale bijdragen verschuldigd
 • Je hebt minstens 4 kwartaalbijdragen betaald in de loop van de voorafgaande 16 kwartalen (het gaat hier om effectief betaalde bijdragen, vrij- of gelijkgestelde kwartalen tellen niet mee)

Hoe kan ik mijn overbruggingsrecht aanvragen?

Je kan als zelfstandige meermaals beroep doen op je overbruggingsrecht, op voorwaarde dat de totale duur tijdens je volledige loopbaan de maximumperiode van 12 maanden niet overschrijdt. Je dient dit aan te vragen bij je sociaal verzekeringsfonds. Dit kan online, met een aangetekend schrijven of door neerlegging van de aanvraag bij je sociaal verzekeringsfonds.

Dien je aanvraag tijdig in! Je hebt hiervoor 2 kwartalen de tijd volgend op het kwartaal waarin het faillissement zich voordoet. Binnen de 30 dagen na het indienen van je aanvraag moet je ook het inlichtingenformulier volledig ingevuld en ondertekend aan je sociaal verzekeringsfonds bezorgen.

Lees onze brochure voor meer info over het overbruggingsrecht!