fbpx

Je rechten bij de geboorte van een kindje

 • Wanneer krijg je een groeipakket?
 • Wat is een startbedrag?
 • Hoelang duurt de moederschapsrust en welke uitkering krijg je?
 • Wat houdt het vaderschapsverlof voor zelfstandige papa’s in?
 • Hoe kan ik als zelfstandige moeder gratis dienstencheques aanvragen?

Wanneer krijg je een groeipakket?

Sinds 1 januari 2019 hanteert elke regio in België een eigen systeem van kinderbijslag. Het domicilie van je kind bepaalt de regio die voor jou van toepassing is.

Het groeipakket (de vroegere kinderbijslag) krijg je vanaf de maand volgend op de geboorte van je kindje. Het maandelijks bedrag wordt berekend en betaald via het kinderbijslagfonds waar je sociaal verzekeringsfonds mee samenwerkt. Hoeveel kinderbijslag je maandelijks krijgt, hangt af van het aantal kinderen, hun leeftijden en de concrete situatie.

Voor eenoudergezinnen, wezen, gehandicapte kinderen jonger dan 21, kinderen van gepensioneerde of mindervalide zelfstandigen of van uitkeringsgerechtigde werklozen die een zelfstandige activiteit willen starten, geldt een verhoogde kinderbijslag.

Bekijk hier het groeipakket waar je recht op hebt voor Vlaanderen.

Wat is een startbedrag?

Bij de geboorte of de adoptie van een kind, krijg je eenmalig een startbedrag. Je kan het startbedrag ten vroegste vier maanden voor de geschatte geboortedatum en tot vijf jaar na de geboorte aanvragen bij je kinderbijslagfonds. Je kan het startbedrag al ontvangen twee maanden voor de geschatte geboortedatum. Het startbedrag kan wel pas betaald worden na ontvangst van het doktersattest.

Hoelang duurt de moederschapsrust en welke uitkering krijg je?

Als zelfstandige mama heb je recht op 12 weken moederschapsrust (13 weken bij een meerling).

 • Je 3 weken verplichte moederschapsrust moet je opnemen tijdens de 7 dagen voorafgaand aan de vermoedelijke geboortedatum (=voorbevallingsrust) en tijdens de 2 weken volgend op de bevalling (=nabevallingsrust).
 • Je 9 weken facultatieve moederschapsrust kan je naar keuze opnemen in periodes van zeven kalenderdagen maar uiterlijk binnen 36 weken na de verplichte nabevallingsrust. Je kan er ook voor kiezen om de facultatieve periode van moederschapsrust halftijds op te nemen.

Als zelfstandige mama heb je ook recht op een uitkering moederschapsrust, dit moet je aanvragen via je ziekenfonds. Het bedrag van deze moederschapsvergoeding kan je hier raadplegen.

Wie recht heeft op de moederschapsuitkering als zelfstandige, geniet het kwartaal na de bevalling van een vrijstelling van sociale bijdragen, met behoud van je sociale rechten.

Wat houdt het geboorteverlof  of vaderschapsverlof in?

Vanaf 1 mei 2019 hebben ook papa’s en meeouders recht op geboorteverlof.

Er zijn twee opties:

 • Je hebt recht op tien dagen geboorteverlof. Tijdens het geboorteverlof krijg je een vergoeding. Je kan dit vaderschapsverlof ook in halve dagen opnemen. Dan is je de vergoeding de helft.
 • Kan of wil je de tien volledige dagen niet opnemen? Dan kan je maximaal acht dagen geboorteverlof opnemen en krijg je naast de dagvergoeding 15 gratis dienstencheques. Die kan je gebruiken voor hulp bij de was, de strijk, de schoonmaak,…

Welke voorwaarden zijn er om deze uitkering te krijgen?

 • Voor geboortes vanaf 1 mei 2019.
 • Je bent als vader of meeouder zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende partner in maxi-statuut.
 • Je hebt sociale bijdragen betaald voor de twee kwartalen voorafgaand aan de geboorte.
 • Je stopt met werken tijdens het geboorteverlof.
 • Je neemt binnen de vier maanden na de geboorte het verlof op.

Je kan geboorteverlof aanvragen bij je sociaal verzekeringsfonds via dit aanvraagformulier.

Hoe kan ik als zelfstandige mama gratis dienstencheques aanvragen?

Als zelfstandige mama heb je recht op moederschapshulp, dit zijn gratis dienstencheques. Je kan de cheques gebruiken voor huishoudelijke hulp. Voor meer info klik hier: moederschapshulp (gratis dienstencheques) voor zelfstandige mama’s.