fbpx

Je sociale rechten als zelfstandige

Als zelfstandige in hoofd- of bijberoep ben je verplicht je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds om je sociaal statuut in orde te brengen. Je betaalt dan per kwartaal sociale bijdragen en geniet zo volwaardige sociale bescherming voor jou en je gezin.

Hieronder vind je een overzicht van alle sociale rechten die je verwerft uit je sociaal statuut:

Word je tijdens je zelfstandige carrière mama of papa? Vanaf de maand volgend op de geboorte van je kind heb je dankzij je sociaal statuut recht op kinderbijslag. Welke premies krijg je nog als zelfstandige ouder? Hoe vraag je als zelfstandige moeder gratis dienstencheques aan?

Lees hier meer over je recht op kinderbijslag.

Ben je zelfstandig in hoofdberoep dan heb je recht op de ziekte- en invaliditeitsuitkering die de kosten voor geneeskundige verzorging dekt. Deze omvat tevens een verzekering voor arbeidsongeschiktheid. Hoe verloopt de uitbetaling van ziektebriefjes? Hoe vraag je dagvergoedingen aan als je arbeidsongeschikt bent?

Verneem hier alles over je recht op ziekte- en invaliditeitsuitkering.

Heb je als zelfstandige de gerechtigde pensioenleeftijd van 65 jaar bereikt? Dan heb je recht op pensioen, zelfs zonder hier een aanvraag voor in te dienen. Hoe wordt jouw recht op pensioen berekend? Hoe moet je het vervroegd rustpensioen aanvragen als je met vervroegd pensioen wilt?

Informeer je hier over je recht op pensioen.

Wat als je zaak failliet gaat of je je zaak moet stopzetten wegens een natuurramp, brand of economische moeilijkheden? Iedere zelfstandige heeft een overbruggingsrecht via zijn sociaal statuut dat recht geeft op een maandelijkse uitkering gedurende maximum 12 maanden. Hoe vraag je het overbruggingsrecht aan? Welke voorwaarden gelden hiervoor?

Verneem hier alles wat je moet weten over je overbruggingsrecht.

Heb je het tijdelijk financieel wat moeilijker waardoor je ook voor je sociale bijdragen betalingsmoeilijkheden ondervindt? Het niet of laattijdig betalen van je sociale bijdragen leidt tot financiële sancties. Je kan bovendien ook je sociale rechten uit je sociaal statuut verliezen. Hoe vraag je een kwijtschelding van de verhoging aan? Hoe vraag je een afbetalingsplan aan?

Vind hier alle informatie over hulp bij betalingsmoeilijkheden.

Meer weten over de rechten en plichten die verbonden zijn aan je sociaal statuut? Vind alle informatie in de online brochure starters en sociaal statuut of contacteer Incozina.