fbpx

Je sociale rechten als zelfstandige

Als zelfstandige in hoofd- of bijberoep ben je verplicht je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds om je sociaal statuut in orde te brengen. Je betaalt dan per kwartaal sociale bijdragen en geniet zo volwaardige sociale bescherming voor jou en je gezin.

Hieronder vind je een overzicht van alle sociale rechten die je verwerft uit je sociaal statuut:

Word je tijdens je zelfstandige carrière mama of papa? Dan krijg je als ouder een startbedrag en een groeipakket (de vroegere kinderbijslag) voor je kindje. Ook heb je als mama recht op een moederschapsuitkering tijdens je bevallingsverlof. Zelfstandige mama’s kunnen ook beroep doen op moederschapshulp, dit zijn gratis dienstencheques waarmee je huishoudelijke taken kan laten doen. Als zelfstandige vader of meeouder heb je recht op extra verlof bij de geboorte van je kindje.

Lees hier meer over je rechten als een kindje wordt geboren.

Als zelfstandige mama heb je recht op moederschapshulp, dit zijn gratis dienstencheques. Je kan de cheques gebruiken voor huishoudelijke hulp.

Lees hier meer over je recht op moederschapshulp.

Ben je zelfstandig in hoofdberoep dan heb je recht op de ziekte- en invaliditeitsuitkering die de kosten voor geneeskundige verzorging dekt. Deze omvat tevens een verzekering voor arbeidsongeschiktheid. Hoe verloopt de uitbetaling van ziektebriefjes? Hoe vraag je dagvergoedingen aan als je arbeidsongeschikt bent?

Verneem hier alles over je recht op ziekte- en invaliditeitsuitkering.

Wordt een gezins- of familielid zwaar ziek? Als zelfstandige kan je kiezen voor het statuut van mantelzorger om voor iemand te kunnen zorgen die je dierbaar is. Ontdek wanneer je recht hebt op een uitkering en op een eventuele vrijstelling van sociale bijdragen.

Lees hier alles wat je moet weten over mantelzorg.

Wat als je zaak failliet gaat of je je zaak moet stopzetten wegens een natuurramp, brand of economische moeilijkheden? Iedere zelfstandige heeft een overbruggingsrecht via zijn sociaal statuut dat recht geeft op een maandelijkse uitkering gedurende maximum 12 maanden. Hoe vraag je het overbruggingsrecht aan? Welke voorwaarden gelden hiervoor?

Verneem hier alles wat je moet weten over je overbruggingsrecht.

Heb je als zelfstandige de gerechtigde pensioenleeftijd van 65 jaar bereikt? Dan heb je recht op pensioen, zelfs zonder hier een aanvraag voor in te dienen. Hoe wordt jouw recht op pensioen berekend? Hoe moet je het vervroegd rustpensioen aanvragen als je met vervroegd pensioen wilt?

Informeer je hier over je recht op pensioen.

Heb je het tijdelijk financieel wat moeilijker waardoor je ook voor je sociale bijdragen betalingsmoeilijkheden ondervindt? Het niet of laattijdig betalen van je sociale bijdragen leidt tot financiële sancties. Je kan bovendien ook je sociale rechten uit je sociaal statuut verliezen. Hoe vraag je een kwijtschelding van de verhoging aan? Hoe vraag je een afbetalingsplan aan?

Vind hier alle informatie over hulp bij betalingsmoeilijkheden.

Meer weten over de rechten en plichten die verbonden zijn aan je sociaal statuut? Vind alle informatie in de online brochure starters en sociaal statuut of contacteer Incozina.