fbpx

21 nov 2017

WAT MET JE SOCIALE BIJDRAGEN WANNEER JE EEN POLITIEK MANDAAT EN EEN ZELFSTANDIGE ACTIVITEIT COMBINEERT?

Wanneer je een zelfstandige activiteit combineert met een politiek mandaat (parlementslid, burgemeester, schepen,…) dan zijn de vergoedingen die je uit dat politiek mandaat verwerft geen zelfstandige beroepsinkomsten en betaal je daarop geen sociale bijdragen. Je betaalt uiteraard wel sociale bijdragen voor de inkomsten die je verwerft uit je zelfstandige activiteit.

De vergoedingen uit je politiek mandaat moet je fiscaal echter wel als zelfstandige beroepsinkomsten aangeven bij de fiscus (vak XIX baten van vrije beroepen, ambten, posten of andere winstgevende bezigheden).

Op vraag van het sociaal verzekeringsfonds zal de fiscus nadien, voor de berekening van de sociale bijdragen, een uitsplitsing maken van de inkomsten van de zelfstandige activiteit en de inkomsten uit het politiek mandaat.