fbpx

19 jul 2016

Regularisatie van uw bijdragen na pensionering

Met de nieuwe bijdrageberekening geldt het basisprincipe dat een zelfstandige elk kwartaal voorlopige bijdragen betaalt. Twee jaar later volgt er dan een regularisatie wanneer het definitieve inkomen gekend is.

Dat betekent dat u moet bijbetalen of geld terugkrijgt. De zelfstandige die zijn/haar activiteiten stopzet mag zich dus nog aan een regularisatie verwachten wanneer het definitief inkomen gekend is.

Op deze regeling is er een uitzondering voorzien voor zelfstandigen die met pensioen gaan. Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden afzien van regularisaties:

• De aanvraag tot verzaking moet gebeuren ten laatste op de dag van het ingaan van het pensioen.
• Het pensioen vangt uiterlijk op 1 januari 2019 aan. Dus deze regeling slaat enkel op de bijdragejaren van 2015 tem 2018.
• Elke zelfstandige activiteit moet gestopt zijn uiterlijk op de datum van de pensionering.
• Er werd geen vermindering van voorlopige bijdragen toegekend in de 3 jaren die aan het pensioen voorafgaan.
• Indien het sociaal verzekeringsfonds vóór de ingangsdatum van het pensioen al een regularisatie had doorgevoerd, dan blijft deze verschuldigd.

Klanten van Incozina die in aanmerking komen voor deze uitzonderingsregel zullen hierover een brief ontvangen. U kan ook altijd contact opnemen met uw klantenbeheerder.

Update: deze regeling loopt tot 1 januari 2019 en wordt daarna niet verlengd. Gepensioneerden zullen vanaf dan na hun pensioen wel nog regularisaties ontvangen.