fbpx

13 nov 2017

PRESENTIEGELDEN IN EEN RAAD VAN BESTUUR: SOCIALE BIJDRAGEN BETALEN OF NIET?

Vanuit fiscaal oogpunt
Als een bestuurder vergoedingen ontvangt voor de deelname aan een raad van bestuur zijn dit presentiegelden die onderworpen zijn aan bedrijfsvoorheffing. Ze moeten fiscaal aangegeven worden.

Vanuit sociaal oogpunt
Vanuit sociaal oogpunt kan een bestuurder als zelfstandige gekwalificeerd worden en dient hij zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Of er bijdragen als zelfstandige verschuldigd zijn hangt dan af van de grootte van de vergoeding in combinatie met andere zelfstandige beroepsinkomsten.

Zelfstandige, werknemer of gepensioneerd zelfstandige
Als je een zelfstandige activiteit uitoefent ben je reeds aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds. Al je inkomsten uit verschillende zelfstandige activiteiten worden samengeteld voor de berekening van je sociale bijdragen.

Werknemer
Wanneer je werknemer bent dan ben je enkel bijdragen verschuldigd wanneer de netto belastbare inkomsten in 2017 uit je mandaat of een andere zelfstandige activiteit het bedrag van € 1471,01 overschrijden.

Gepensioneerd
Wanneer je gepensioneerd bent dan ben je bijdragen verschuldigd als je netto belastbare inkomsten in 2017 uit je mandaat of een andere zelfstandige activiteit het bedrag van € 2942,03 overschrijden.

Publieke mandatarissen
Voor de publieke mandatarissen is er een uitzondering op deze regel. Zij zetelen in een raad van bestuur van een openbare of private instelling en zij oefenen dit mandaat niet in eigen naam uit. Zij oefenen dit mandaat uit als vertegenwoordiger van een gemeente, provincie, gewest,… (politieke mandatarissen) of voor een vakbond of overheidsinstantie. De publieke mandataris valt buiten het toepassingsgebied van het zelfstandigen statuut.