fbpx

05 mrt 2019

Nieuwe regels voor vrijstelling vennootschapsbijdrage eerste drie jaar na oprichting

Op 1 november 2018 werd het ondernemingsrecht hervormd. Dit heeft gevolgen voor de toekenning van de vrijstelling van de vennootschapsbijdrage voor de eerste drie jaren vanaf de oprichting.

De vrijstelling van de vennootschapsbijdrage was voorbehouden voor vennootschappen die in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) waren ingeschreven als handelsonderneming. Omdat het begrip “handelsonderneming” niet meer bestaat, volstaat het voortaan het dat de vennootschap in de KBO is ingeschreven als “inschrijvingsplichtige onderneming”. Deze regeling geldt voor vennootschappen die zijn ingeschreven  vanaf 1 november 2018.

De andere twee voorwaarden blijven van toepassing:

  • Het gaan om een personenvennootschap. Kapitaalvennootschappen (NV) kunnen de vrijstelling niet krijgen.
  • Alle zaakvoerders en de meerderheid van de werkende vennoten mogen maar maximum 3 jaar zelfstandige geweest zijn in de 10 jaar voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap.

De vennootschap die aan alle voorwaarden voldoet, kan aan het sociaal verzekeringsfonds vrijstelling vragen van de vennootschapsbijdrage voor de eerste drie jaren vanaf de oprichting. Opgelet: als de vennootschap wordt opgericht op het einde van het jaar, maar pas haar activiteit opstart in het jaar nadien, geldt het jaar van de neerlegging van de oprichtingsakte toch als eerste jaar.