fbpx

09 jun 2016

NIEUWE REGELING VOOR KINDERBIJSLAG VANAF 2019

Vanaf 1 januari 2019 wordt een nieuw systeem ingevoerd dat van toepassing zal zijn op alle kinderen die geboren worden vanaf die datum. Dit is een gevolg van de zesde staatshervorming waar de bevoegdheid over de kinderbijslag naar Vlaanderen werd overgedragen. De regeling geldt zowel voor de zelfstandigen als voor de werknemers.

Dit zijn de belangrijkste principes van het akkoord dat werd bereikt in de schoot van de Vlaamse Regering.

Niemand gaat erop achteruit
Gezinnen die nu al kinderen hebben of waar nog kinderen worden geboren vóór 1 januari 2019 zullen de kinderbijslag voor die kinderen behouden na 1 januari 2019. Dit betekent een verworven basisbedrag met rang, leeftijdstoeslagen en behoud van eventuele sociale toeslag.

Elk kind krijgt een gelijk bedrag
Het nieuwe systeem voert een basisbedrag in van 160 euro voor elk kind. Elk kind heeft dus recht op evenveel kindergeld. Dat is niet alleen eenvoudiger, maar bovendien wordt met een basisbedrag van 160 euro de ondersteuning voor gezinnen die een eerste kind krijgen fors beter dan in het huidige systeem (90 euro). Op die manier worden gezinnen ondersteund die voor hun eerste kind geconfronteerd worden met heel wat nieuwe kosten.

Meer kindergeld bij inschrijving in het kleuteronderwijs op 3 jaar
Een toeslag van 150 euro wordt toegekend wanneer ouders hun kind op de leeftijd van 3 jaar inschrijven in een kleuterschool. Op die manier wordt de participatie vanaf heel jonge leeftijd in het onderwijs gesteund. De toekomstkansen van de kinderen worden hierdoor versterkt. Een jaar later (op 4 jaar) volgt nog een toeslag van 150 euro bij inschrijving voor het tweede jaar kleuteronderwijs en mits voldoende aanwezigheid in het voorbije jaar. Er blijft een universele schoolpremie voor alle andere jaren (een gesplitste uitbetaling in september en februari, te beginnen vanaf 2017).

Toeslag voor kinderopvang
Ouders die een beroep doen op niet-inkomens-gerelateerde kinderopvang zullen per opvangdag een toeslag van 3,14 euro krijgen bovenop hun maandelijks kindergeld.

Sociale toeslagen ook voor werkende ouders
Voor gezinnen met een inkomen onder de 29.000 euro, wordt bovenop het basisbedrag een sociale toeslag toegekend. Al naargelang het gaat over een gezin met één of twee kinderen of over een gezin met drie of meer kinderen wordt een tweede verschillende inkomensgrens van 60.000 euro gehanteerd. Sociale toeslagen zullen niet meer toegekend worden op basis van het socio-professionele statuut van de ouders (werkloze, invalide, gepensioneerde,…) zoals in het huidige systeem, maar enkel en alleen op basis van het inkomen. Zo zullen ook werkende ouders met een laag inkomen in aanmerking komen voor een sociale toeslag.

Geboortepremie gelijk voor alle kinderen
In het huidige systeem wordt een verschillend bedrag aan geboortepremie betaald naargelang het gaat om een eerste geboorte of niet. Voortaan zal de geboortepremie voor elk kind hetzelfde zijn nl 1.100 euro.