fbpx
moederschapsverlof

27 jan 2017

MOEDERSCHAPSRUST VAN DE ZELFSTANDIGEN GAAT VAN 8 NAAR 12 WEKEN

In 2017 wordt de maximumtermijn van de moederschapsrust voor vrouwelijke zelfstandigen verlengd met 4 weken. De moederschapsrust bestaat nu uit maximum 12 weken waarvan 3 weken verplichte rust en 9 weken facultatieve rust. De moeder kan de facultatieve moederschapsrust voltijds of halftijds opnemen.

Als ze dit voltijds opneemt, moet ze iedere beroepsactiviteit stopzetten en krijgt ze het volledige bedrag van de moederschapsuitkering. Kiest ze voor het deeltijds verlof, dan worden de 9 facultatieve weken omgezet naar 18 halftijdse weken. Tijdens deze periode mag ze haar eigen beroepsactiviteit halftijds uitoefenen en ontvangt ze de helft van de moederschapsuitkering. Het facultatieve verlof moet opgenomen worden binnen de 36 weken (vroeger 21 weken) na de verplichte bevallingsrust.

De zelfstandige moeder betaalt geen sociale bijdragen in het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de bevalling. Er zijn geen gevolgen voor de sociale rechten. Die vrijstelling wordt toegekend aan zelfstandigen die bevallen vanaf 1 oktober 2016. Je hoeft geen aanvraag in te dienen om deze vrijstelling te bekomen. Incozina brengt dit voor jou in orde van zodra je ziekenfonds de gegevens van de moederschapsuitkering doorstuurt.