fbpx

KLANTEN ZONE

Welkom in de klantenzone. Je kan hier je eigen dossier raadplegen
en allerlei documenten downloaden.

PERSOONLIJK DOSSIER

Om toegang te krijgen tot je persoonlijk elektronisch dossier heb je een kaartlezer en je ID-kaart nodig. In je elektronisch dossier vind je:

  • je gegevens zoals ze bij ons gekend zijn
  • je klantenbeheerder
  • de kwartaalafrekeningen sociale bijdragen
  • diverse attesten
  • de staat van betalingen en overzicht van de onbetaalde bijdragen
    simulatietool voor sociale bijdragen

HANDIGE DOCUMENTEN

ONLINE FORMULIER

Je wenst een verrichting in de KBO aan te vragen of je wil een vennootschap aansluiten. Dat kan met onze tool op een eenvoudige manier. Wij passen het only once principe toe: eenmaal de gegevens inbrengen voor verschillende verrichtingen.