fbpx

29 okt 2016

INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (IPT)

Bent u bedrijfsleider in een vennootschap? Laat uw vennootschap een extra pensioenkapitaal voor u opbouwen via een IPT. De bijdrage van de IPT wordt volledig betaald door uw vennootschap. De voordelen zijn niet min: 

  • de bijdrage en de premietaksen zijn volledigaftrekbaar als beroepskost in de vennootschap
  • u bent beschermd bij faillissement want u bent rechtstreekse begunstigde in uw contract
  • bij vroegtijdig overlijden worden de opgebouwde reserves betaald aan de door u aangeduide begunstigden
  • wenst u tevens extra bescherming bij overlijden, ziekte of ongeval? Geen probleem, kies de formule die het best bij u past.

David is 36 jaar en heeft een bruto-inkomen van 40.000 euro per jaar. Hij beslist om een combinatie te maken van een persoonlijk VAPZ en een IPT via zijn vennootschap. Hoe zal zijn pensioenplan er uit zien op 65 jaar? (De bedragen werden berekend aan een basisrentevoet van 0,75%, exclusief winstdeelname)

Premie per jaar Eindkapitaal op 65 jaar¹
VAPZ € 3.060,07 € 95.874,32
Belastingvermindering € 1.336,33
Voordeel sociale bijdrage € 562,13
Netto premie € 1.161,61
IPT € 4.752,78 € 147.039,65
Besparing vennoot- schapsbelasting (30%) € 1.425,83
Netto premie € 3.326,95
Totaal € 242.913,97

¹  De projectie van het eindkapitaal is opgebouwd rekening houdend met  toekomstige en constante premiebetaling van de opgegeven premie, inclusief gewaarborgd rendement maar exclusief eventuele winstdeelname.

De belastingvermindering VAPZ gebeurt aan de marginale aanslagvoet in de personenbelasting. De premie voor het IPT wordt volledig gedragen door de vennootschap wat het interessant maakt om geld op een fiscaal gunstige manier uit de vennootschap op termijn aan de bedrijfsleider toe te kennen.

Bovenop IPT en VAPZ biedt Incozina nog andere diensten op maat van de zelfstandige.   Ontdek hier welke aanvullende verzekeringen je als zelfstandige nog hebt.