fbpx

25 mei 2018

INCOZINA IS KLAAR VOOR GDPR!

Op 25 mei wordt de GDPR-wetgeving (General DataProtection Regulation) van kracht.
In het Nederlands spreken we van AVG of Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De afkorting GDPR is evenwel in België al goed ingeburgerd. Het is een verzameling
van Europese regels voor de beveiliging en de opslag van de persoonlijke gegevens van de
burgers in de Europese Unie.

Het gaat hier zowel om de persoonlijke gegevens van klanten als van de eigen werknemers.
De basisgedachte is dat de gegevens rechtmatig, correct en transparant worden verwerkt.
Concreet gaat dus om de naam, adres, rijksregisternummer, personeelsnummer, …
kortom alle gegevens waarmee iemand identificeerbaar is.

Naast de naam en het rijksregisternummer beschikt Incozina over heel wat andere
persoonsgebonden gegevens zoals gezinstoestand en inkomen. We hebben die gegevens nodig
voor de berekening van de sociale bijdragen. Al deze gegevens ontvangen wij van de federale
overheid via het RSVZ.

Het is duidelijk dat we voor de bescherming van de gegevens van onze klanten rekening moeten houden
met de GDPR maar ook met de federale wetgeving inzake sociale zekerheid van de zelfstandigen.

We zijn als sociaal verzekeringsfonds voorbereid op deze nieuwe uitdaging!