25 jul 2018

Hoeveel belastingen betaal je als eenmanszaak?

Welke belastingregels gelden voor zelfstandigen? Hoeveel bedraagt de eenmanszaak belasting? De keuze van de rechtsvorm voor je eigen zaak bepaalt ook je belastingen. Concreet betekent dit dat de keuze tussen een eenmanszaak en een vennootschap bepalend is voor de nettowinst die je als zelfstandige overhoudt. Lees hier meer. 

Waarin verschilt de eenmanszaak belasting?  

In een eenmanszaak worden de winsten en baten opgeteld bij je persoonlijk inkomen. Hierop betaal je zowel personenbelasting als gemeentebelasting en sociale bijdragen. Wat dit betekent voor de eenmanszaak belasting? Naarmate je inkomsten stijgen, stijgt ook je personenbelasting. Dit begint bij een belastingschijf van 25%. Verdien je meer dan € 38.080, dan betaal je 50% personenbelasting.  

Een vennootschap betaalt op haar winst een vennootschapsbelasting van 33,99 %. Voor kleine vennootschappen met een belastbaar inkomen dat niet hoger is dan 322.500 euro is het verlaagd opklimmend tarief van toepassing, mits te voldoen aan bepaalde voorwaarden. Je raadpleegt hiervoor best een boekhouder, accountant of fiscalist. 

Welke tarieven zijn van toepassing?  

Deze tarieven zijn van toepassing: 

  • Van 1 tot 25.000 euro: 24,98%  
  • Van 25.000 tot 90.000 euro31,93% 
  • Op de schijf van 90.000 tot 322.500 euro: 35,54% 

Vanaf aanslagjaar 2019 dalen de tarieven. Het standaardtarief bedraagt dan 29,58% i.p.v. 33,99%. Voor de kleine vennootschappen blijft er ook een verlaagd tarief. Dit tarief geldt enkel op de eerste schijf van 100.000 euro winst. Dan bedraagt het tarief slechts 20,40%. Op het gedeelte van de belastbare winst boven 100.000 euro is het standaardtarief van 29,58% van toepassing. 

Hoe worden de belastingschijven voor een eenmanszaak berekend? 

De eenmanszaak belasting zit dus verwerkt in je personenbelasting en kan je een aardige duit kosten. Maar hoe worden deze belastingen berekend? Het belastingbarema telt 5 schijven. Hieronder vind je een overzicht: 

 Belastingschijf  Inkomensschijf Tarief belasting
 Schijf 1  €0 tot €11 070 25%
 Schijf 2  €11 070,01 t/m €12 720 30%
 Schijf 3  €12 720 t/m €21 190 40%
 Schijf 4  €21 190,01 t/m €38 830 45%
 Schijf 5  Meer dan €38 830,01 50%

Let wel: aan deze tarieven moet de gemeentebelasting (verschuldigd op het belastingbedrag) nog worden toegevoegd. Dit bedraagt gemiddeld meer dan 7%.   

Waarom is een vennootschap niet noodzakelijk interessanter?  

Hoe meer winst je maakt, hoe interessanter het wordt om voor een vennootschap te kiezen. Maar staar je voor je keuze niet blind op de eenmanszaak belasting. Om een vennootschap op te richten heb je immers een oprichtingskapitaal nodig. Bereken daarom of je uiteindelijk belastingvoordeel in een vennootschap hoger is dan de oprichtingskosten en de hogere werkingskosten  

Incozina helpt je bij de keuze van de juiste rechtsvorm. Contacteer ons via telefoon of mail voor extra advies op maat