fbpx

08 okt 2018

Hoeveel belastingen betaal je als eenmanszaak?

Welke belastingregels gelden voor zelfstandigen? Hoeveel bedraagt de eenmanszaak belasting? De keuze van de rechtsvorm voor je eigen zaak bepaalt ook je belastingen. Concreet betekent dit dat de keuze tussen een eenmanszaak en een vennootschap bepalend is voor de nettowinst die je als zelfstandige overhoudt. Lees hier meer.

Waarin verschilt de eenmanszaak belasting van het vennootschap?  

In een eenmanszaak worden de winsten en baten opgeteld bij je persoonlijk inkomen. Hierop betaal je zowel personenbelasting als gemeentebelasting en sociale bijdragen. Wat dit betekent voor de eenmanszaak belasting? Naarmate je inkomsten stijgen, stijgt ook je personenbelasting. Dit begint bij een belastingschijf van 25%. Verdien je meer dan € 38 080, dan betaal je 50% personenbelasting.

Een vennootschap betaalt op haar winst een vennootschapsbelasting van 33,99 %. Voor kleine vennootschappen met een belastbaar inkomen dat niet hoger is dan € 322.500 is het verlaagd opklimmend tarief van toepassing, mits te voldoen aan bepaalde voorwaarden. Je raadpleegt hiervoor best een boekhouder, accountant of fiscalist.

Welke tarieven zijn van toepassing?  

Deze tarieven zijn van toepassing op de inkomsten van je eenmanszaak:

  • Van € 1 tot € 25.000 inkomsten betaal je 24,98% belastingen
  • Van € 25.000 tot € 90.000 betaal je 31,93% belastingen
  • Op de schijf van € 90.000 tot € 322.500 betaal je 35,54% belastingen

Vanaf aanslagjaar 2019 dalen de tarieven voor vennootschappen. Het standaardtarief bedraagt nu 29,58% van de inkomsten in plaats van de vroegere 33,99%. Voor de kleine vennootschappen blijft er ook een verlaagd tarief van 20,40% dat enkel geldt op de eerste schijf van € 100.000 winst. Op het gedeelte van de belastbare winst boven € 100.000 is het standaardtarief van 29,58% van toepassing.

Hoe worden de belastingschijven voor een eenmanszaak berekend? 

De eenmanszaak belasting zit dus verwerkt in je personenbelasting en kan je een aardige duit kosten. Maar hoe worden deze belastingen berekend? Het belastingbarema telt 5 schijven:

 Belastingschijf  Inkomensschijf Tarief belasting
 Schijf 1  € 0 tot € 11 070 25%
 Schijf 2  € 11 070,01 t/m € 12 720 30%
 Schijf 3  € 12 720 t/m € 21 190 40%
 Schijf 4  € 21 190,01 t/m € 38 830 45%
 Schijf 5  Meer dan € 38 830,01 50%

Let wel: aan deze tarieven moet de gemeentebelasting (verschuldigd op het belastingbedrag) nog worden toegevoegd. Die bedraagt gemiddeld meer dan 7%.

Waarom is een vennootschap niet noodzakelijk interessanter?  

Hoe meer winst je maakt, hoe interessanter het wordt om voor een vennootschap te kiezen. Maar staar je voor je keuze niet blind op de eenmanszaak belasting. Om een vennootschap op te richten heb je immers een oprichtingskapitaal nodig. Bereken daarom eerst of je uiteindelijk belastingvoordeel in een vennootschap hoger is dan de oprichtingskosten en de hogere werkingskosten. Incozina helpt je bij de keuze van de juiste rechtsvorm. Contacteer ons via telefoon of mail voor extra advies op maat.