fbpx

06 feb 2019

Hoe worden je sociale bijdragen als zelfstandige berekend?

Een zelfstandige moet sociale bijdragen betalen. Vaak is het echter onduidelijk hoe die bijdrageberekening praktisch in elkaar zit. Het basisprincipe is dat de sociale bijdragen van 2019 worden berekend op basis van het netto beroepsinkomsten van het bijdragejaar.

De vaststelling van de bijdragen die je betaalt gebeurt in 2 stappen:

  • In het bijdragejaar zelf (2019) betaal je een voorlopige bijdrage op basis van je netto beroepsinkomsten van drie jaar voordien (2016).
  • De fiscus stelt later – meestal na twee jaar – de definitieve beroepsinkomsten van het bijdragejaar zelf vast, dat is dus in 2021 voor het bijdragejaar 2019. Je sociaal verzekeringsfonds maakt dan een eindafrekening van de sociale bijdragen op basis van je beroepsinkomsten van dat bijdragejaar. Wanneer je meer hebt verdiend dan moet je bijdragen bijbetalen, heb je minder verdiend dan krijg je de teveel betaalde bijdragen terug betaald.

Als zelfstandige kan je ervoor kiezen om in 2019 je voorlopige bijdragen te betalen, dat is dus op basis van je inkomen van drie jaar voordien. Maar je kan er ook voor kiezen om verhoogde bijdragen te betalen als je inkomsten in 2019 hoger zullen zijn. Of omgekeerd kan je ook een aanvraag indienen bij je sociaal verzekeringsfonds om verminderde bijdragen te betalen wanneer je inkomsten lager zullen uitvallen in 2019. Op deze manier kan je ervoor zorgen dat je sociale bijdragen betaalt in verhouding tot je inkomsten.