fbpx
zelfstandigen bij Incozina

13 mei 2017

HOE WORDEN DE SOCIALE BIJDRAGEN BEREKEND BIJ EEN ONVOLLEDIG KALENDERJAAR?

Je sociale bijdragen bereken je op basis van je inkomen van dat jaar. Was je in de loop van dat jaar minder dan 4 kwartalen actief? Dan kan je nog steeds een realistische inschatting maken van wat je zal moeten betalen. Onder de noemer proratiseren wordt je inkomen omgerekend naar wat je zou verdiend hebben op een jaar en wordt op die basis je bijdrage berekend.

Bereken meteen hoeveel sociale bijdragen je zal betalen.

Hoe verloopt de proratisering?

Voor de omzetting naar een jaarinkomen wordt het netto belastbaar inkomen van het onvolledig jaar vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller gelijk is aan vier en de noemer gelijk aan het aantal kwartalen onderwerping aan het sociaal statuut van de zelfstandigen tijdens het onvolledige jaar. De formule (de regel van drie) ziet er als volgt uit:

netto belastbaar-inkomen van het volledige jaar x 4
————————————————————————————    = jaarinkomen
Aantal kwartalen zelfstandige activiteit

De sociale bijdragen zijn enkel verschuldigd voor de kwartalen tijdens dewelke de zelfstandige aangesloten is bij zijn sociaal verzekeringsfonds. Een voorbeeld ter verduidelijking.

Philippe start als zelfstandige en is slechts 2 kwartalen actief

Philippe start op 05/07/2017 als zelfstandige in hoofdberoep. Hij zal dus 2 kwartalen actief zijn in 2017. Zijn netto belastbaar inkomen voor 2017 (verdiend in 2 kwartalen) bedraagt € 15 000. Om zijn sociale bijdragen te berekenen voor 2017 wordt zijn inkomen geproratiseerd:

€ 15 000 x 4
—————– = € 30 000
2

De sociale bijdragen van het 3° en 4° kwartaal 2017 zullen dus berekend worden op een inkomen van € 30 000. Philippe zal € 1.599 sociale bijdragen betalen in het derde kwartaal en in het vierde kwartaal. Dat is dus € 3.198 bijdragen voor 2017.

Ellen start als zelfstandige en is 4 kwartalen actief

Ellen start op 10/01/2017 als zelfstandige in hoofdberoep. Zij zal dus 4 kwartalen actief zijn in 2017. Haar netto belastbaar inkomen voor 2017 (verdiend op 4 kwartalen) bedraagt € 15 000. Haar inkomen moet niet worden geproratiseerd want er zijn 4 kwartalen zelfstandige activiteit, dus een volledig kalenderjaar.
De sociale bijdragen voor het 1°, 2°, 3° en 4° kwartaal worden berekend op een inkomen van € 15.000. Ellen zal € 799,5 sociale bijdragen betalen in het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal. Dat is dus € 3.198 bijdragen voor 2017.


Philippe en Ellen betalen dus beiden evenveel sociale bijdragen omdat zowel Ellen als Philippe in 2017 evenveel hebben verdiend: € 15.000. Philippe verdiende dit inkomen weliswaar in 2 kwartalen en Ellen in vier kwartalen, doch op jaarbasis is het inkomen identiek en daarom betalen ze identieke sociale bijdragen.

Wanneer wordt je inkomen geproratiseerd?

Proratiseren wordt dus toegepast als je als zelfstandige geen volledig jaar actief bent. Er zijn twee mogelijkheden: je startte je zelfstandige zaak in de loop van een jaar of je stopte je activiteit voor het jaar eindigde. Wil je meer weten over jouw specifieke situatie? Vraag dan advies aan de medewerkers van Incozina of bereken meteen hoeveel sociale bijdragen jij zal betalen.

Meer weten? Bekijk de barema’s voor sociale bijdragen in 2019 of ontdek hoeveel je komend jaar als starter zal betalen.