fbpx

Hoe word ik zelfstandige in bijberoep?

Zelfstandigen in bijberoep oefenen nog een andere beroepsactiviteit uit, als werknemer, of als ambtenaar. De formaliteiten die je moet vervullen om een zelfstandig bijberoep te mogen uitoefenen, zijn dezelfde als die voor een zelfstandige in hoofdberoep.

Belangrijk om te weten is wat de startersformaliteiten zijn als zelfstandige.

Wat zijn de voorwaarden om te starten als zelfstandige in bijberoep?

Als zelfstandige in bijberoep ben je ook onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen. Je moet dus aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen en ieder kwartaal sociale bijdragen betalen. Je blijft echter bij voorrang van de sociale voordelen genieten van het stelsel waaraan je onderworpen bent door je hoofdactiviteit (werknemer, ambtenaar, gepensioneerde).

Je kan worden beschouwd als zelfstandige in bijberoep wanneer je:

  • loontrekkende of interimaris bent. Het aantal uren dat je uitoefent als loontrekkende of interimaris moet minstens overeenkomen met een halftijdse job op maandbasis;
  • ambtenaar bent. Je moet minstens 200 dagen ofwel 8 maanden per jaar werken, en het gepresteerde werkrooster moet minstens overeenkomen met een halftijdse job;
  • vastbenoemde leerkracht bent. Je moet minstens 6/10e van een voltijds werkrooster presteren;
  • contractuele leerkracht bent. Je moet minstens 5/10e van een voltijds werkrooster presteren;
  • niet werkt, maar toch recht op een rust- of invaliditeitspensioen opbouwt. Je hebt bv. loopbaanonderbreking of tijdskrediet of je krijgt een opzegvergoeding;
  • een socialezekerheidsuitkering krijgt (werkloosheidsuitkering, ziekte- of invaliditeitsuitkering, uitkering wegens arbeidsongeval, brugpensioen). De basis voor deze uitkering moet een minstens halftijdse tewerkstelling als loontrekkende zijn of ziekte-uitkeringen op basis van een vroegere zelfstandige activiteit.

Wat zijn je sociale rechten als zelfstandige in bijberoep?

Als zelfstandige in bijberoep ben je ook onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen. Je moet dus aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen en ieder kwartaal sociale bijdragen betalen. Als zelfstandige in bijberoep bouw je echter geen sociale rechten op zoals een zelfstandige in hoofdberoep, tenzij je minstens de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep betaalt (dat is een inkomen van rond de 13.550 euro).

Je sociale rechten krijg je dus niet uit je zelfstandige activiteit in bijberoep.

Hoeveel sociale bijdragen betaal je?

De sociale bijdragen voor zelfstandigen in bijberoep zijn een flink pak lager dan voor zelfstandigen in hoofdberoep. Dat is ook logisch omdat je geen sociale rechten opbouw via je statuut van bijberoep. De eerste drie jaar na je start als zelfstandige betaal je een voorlopige sociale bijdrage. Vanaf jaar 4 worden je bijdragen berekend op basis van wat je de voorgaande jaren hebt verdiend. Dit wordt na twee jaar herberekend, zodra je definitieve inkomen gekend is.

Als zelfstandige in hoofdberoep kan je ervoor kiezen om de minimumbijdragen te betalen of een vrijwillig verhoogde bijdrage te betalen. Wil je weten hoeveel sociale bijdragen je zal betalen? Dat kan je gemakkelijk berekenen via de berekeningstool van Incozina.

Waarom moet je je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds?

Als zelfstandige in bijberoep ben je wettelijk verplicht om je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Je sociaal verzekeringsfonds controleert of je aan de voorwaarden voldoet om te kunnen starten met een bijberoep en zal je ook vier keer per jaar een factuur sturen voor de sociale bijdragen die je moet betalen.

Hoe sluit je je aan bij een sociaal verzekeringsfonds?

Aansluiten bij Incozina sociaal verzekeringsfonds kan je vlot online in orde brengen. Je kan ons ook steeds bellen op het gratis nummer 078 154 155.