fbpx

Hoe een vennootschap oprichten?

Wil je een vennootschap oprichten, dan heb je eerst een reeks startersformaliteiten te vervullen. Bij een vennootschap oprichten komt nu eenmaal meer kijken dan bij het oprichten van een eenmanszaak. Al is dit uiteraard wel afhankelijk van welk type vennootschap je kiest. We loodsen je graag door de belangrijkste formaliteiten.

Hoe een oprichtingsakte opstellen?

De eerste administratieve verplichting voor wie een vennootschap oprichten wil, is het opstellen van de oprichtingsakte. Daarvoor informeer je het best eerst bij een notaris. Vanaf 1 mei geldt immers een nieuwe vennootschapswet.

Hoe de vennootschap inschrijven in de KBO?

Binnen de 15 dagen na neerlegging van de oprichtingsakte bij de Ondernemingsrechtbank moet deze gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Dit is zeer belangrijk want anders is de akte niet inroepbaar tegen derden. De griffie voert vervolgens de maatschappelijke gegevens in de KBO in en kent de vennootschap een ondernemingsnummer toe. Je vennootschap oprichten is dan nog niet volledig afgerond.

Op basis van je ondernemingsnummer moet je de gegevens nog vervolledigen in de KBO. Dit doe je niet rechtstreeks, maar via het ondernemingsloket. Ten laatste op je startdag moeten al je activiteiten geregistreerd zijn in de KBO.

Wanneer betaal je de vennootschapsbijdrage?

Wie een vennootschap oprichten wil, moet bovenop de sociale bijdragen (per kwartaal) ook een jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen. Dit bedrag is dus ook te betalen aan het sociaal verzekeringsfonds dat je verplicht sociaal statuut regelt. Vennootschappen opgericht voor 1 april betalen de bijdrage voor 30 juni. Vennootschappen opgericht na 1 april moeten de vennootschapsbijdrage uiterlijk de laatste dag van de derde maand volgend op de oprichting betalen.

Hoeveel je exact moet betalen, is afhankelijk van het balanstotaal van het voorgaande afgesloten boekjaar. In bepaalde gevallen kan je vennootschap wel vrijgesteld worden van de vennootschapsbijdrage.

Wil je meer informatie over hoe een vennootschap oprichten? Incozina helpt je met alle formaliteiten zodat jij vlot aan de slag kan. Word nu klant.