fbpx
Vergadering van mannen die een bvba oprichtten met Incozina

13 mrt 2016

FAILISSEMENTSVERZEKERING WORDT OVERBRUGGINGSRECHT

What’s in a name?

De faillissementsverzekering krijgt een nieuwe naam: het overbruggingsrecht. Deze naamswijziging komt er niet zomaar. De verzekering wordt immers uitgebreid naar situaties waarin een zelfstandige zijn activiteiten moet stopzetten omwille van economische moeilijkheden.

Wanneer kan je op het overbruggingsrecht aanspraak maken?

Het overbruggingsrecht is een verzekering in je sociaal statuut als zelfstandige. Je kan er aanspraak op maken in verschillende situaties:

  • Faillissement
  • Collectieve schuldenregeling
  • Gedwongen stopzetting wegens natuurramp, brand, vernieling door een derde of een allergie
  • Stopzetten wegens economische moeilijkheden (nieuw sinds 2016)

En wat met je rechten in het sociaal statuut?

Wanneer je gebruik maakt van dit overbruggingsrecht dan open je volgende rechten:

  • Je behoudt je rechten op gezinsbijslag en geneeskundige verzorging gedurende maximaal 4 kwartalen zonder dat je sociale bijdragen moet betalen.
  • Je krijgt een maandelijkse uitkering gedurende maximaal 12 maanden. Het bedrag van je uitkering bedraagt:
    – zonder persoon ten laste: € 1.092,36
    – met minstens 1 persoon ten laste: € 1.431,80

Update: de meest actuele bedragen van het overbruggingsrecht kan je hier raadplegen: uitkeringen zelfstandigen.

Je kunt meerdere keren een beroep doen op het overbruggingsrecht, op voorwaarde dat de totale duur tijdens je volledige beroepsloopbaan niet langer is dan 12 maanden.

Onder welke voorwaarden kan je beroep doen op het overbruggingsrecht?

Je moet verzekeringsplichtig geweest zijn als zelfstandige in hoofdberoep in het kwartaal van de stopzetting en in de drie kwartalen voordien. Ook moet je sociale bijdragen verschuldigd zijn in die periode, maar ze moeten niet betaald zijn. Verder mag je op geen enkele manier rechten openen via een andere beroepsactiviteit of via een andere uitkering. Verder moet je je hoofdverblijfplaats in België hebben en mag je niet strafrechtelijk veroordeeld zijn.