fbpx

27 okt 2016

Een degelijk pensioenplan op 4 pijlers

Wie enkel op het wettelijk pensioen (eerste pijler) vertrouwt is gezien. De bijdragen die u daarvoor betaalt via de sociale zekerheid dienen niet voor de opbouw van uw eigen pensioen maar worden direct aangewend voor de betaling van de pensioenen van de huidige gepensioneerden. Vermits er steeds minder werkenden zijn tov gepensioneerden neemt het gevaar toe dat de uitkeringen niet meer kunnen betaald worden of dat ze zullen dalen. Vandaar dat het bijzonder belangrijk is om ook aandacht te schenken aan een pensioenopbouw via drie andere pijlers.

De meeste mensen vullen het wettelijk pensioen aan met een groepsverzekering of een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (tweede pijler) of met pensioensparen of langetermijnsparen (derde pijler). De tweede en de derde pijler worden door de Overheid aangemoedigd met fiscale voordelen.

Wie volledig safe wil zijn in zijn oude dag kan een bijkomende kapitaal opbouwen door te sparen of te beleggen in fondsen of in onroerend goed (vierde pijler).

Incozina sociaal verzekeringsfonds is uw vertrouwde partner voor wat de bijdragen van de sociale zekerheid betreft. Maar we doen meer! We bieden onze klanten een reeks interessante aanvullende pensioenformules en verzekeringsproducten aan. U kan zich met een gerust gemoed concentreren op uw zaak. En als het even tegenslaat of als u later later met pensioen gaat, zal u niet in financiële nood komen.

Genieten van een zorgeloos pensioen? Lees hier meer over: het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen, de individuele pensioentoezegging en de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (nieuw sinds 2018).