fbpx
uw elektronische factuur bij Incozina

04 jan 2018

De regularisatie van de studieperioden

Sinds 1 december 2017 zijn de regels gewijzigd voor de “gelijkstelling van de studieperiodes”. De hervorming kadert in de harmonisatie van de regularisatie van de studiejaren in de pensioenstelsels van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. De nieuwe regeling voor de gelijkstelling van de studieperiodes geldt voor de pensioenen die daadwerkelijk ten vroegste ingaan op 1 december 2018.

Welke studieperiodes kunnen worden gelijkgesteld?

Zelfstandigen moeten de aanvraag tot gelijkstelling van de studieperiodes altijd indienen bij het sociaal verzekeringsfonds. De aanvraag wordt voortaan immers ingediend in het stelsel waar de aanvrager (werknemer, zelfstandige, ambtenaar) op dat moment actief is.

De studieperiodes die kunnen worden gelijkgesteld zijn:

  • universitair hoger onderwijs;
  • niet-universitair hoger onderwijs;
  • hoger technisch onderwijs;
  • hoger beroepsonderwijs;
  • hoger zeevaartonderwijs;
  • hoger kunstonderwijs.

Studies kunnen enkel gelijkgesteld worden op voorwaarde dat er na de voltooiing een diploma van het toepasselijke onderwijsniveau wordt behaald.

De gelijkstelling is slechts mogelijk voor één enkel diploma van het hoger onderwijs.

Hoeveel betaal je voor een gelijkstelling?

Tot 1 december 2020 betaalt iedereen 1.500 euro per jaar. Na die datum geldt dat bedrag enkel voor aanvragen binnen de tien jaar na het afstuderen. Voor de andere aanvragen, indien de aanvraag werd ingediend meer dan 10 jaar na het einde van de studieperiode, zal een actuariële bijdrage berekend worden.

Tot 1 december 2020 kunnen zelfstandigen er ook voor kiezen om de studiejaren gelijk te stellen volgens de oude regels.

Meer informatie vind je hier.