fbpx

16 mei 2019

Vanaf 1 mei hebben ook vaders recht op vaderschaps- en geboorteverlof en ontvangen daarvoor een vergoeding. Wat houdt deze regeling precies in? Wat is ouderschaps- en geboorteverlof? Het gaat om een verlof dat kan worden opgenomen door zelfstandigen die vader of mee-ouder worden naar aanleiding van de geboorte van een kind ten aanzien waarvan zij een afstammingsband of een band van mee...

05 mrt 2019

Op 1 november 2018 werd het ondernemingsrecht hervormd. Dit heeft gevolgen voor de toekenning van de vrijstelling van de vennootschapsbijdrage voor de eerste drie jaren vanaf de oprichting. De vrijstelling van de vennootschapsbijdrage was voorbehouden voor vennootschappen die in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) waren ingeschreven als handelsonderneming. Omdat het begrip “hande...

06 feb 2019

Een zelfstandige moet sociale bijdragen betalen. Vaak is het echter onduidelijk hoe die bijdrageberekening praktisch in elkaar zit. Het basisprincipe is dat de sociale bijdragen van 2019 worden berekend op basis van het netto beroepsinkomsten van het bijdragejaar. De vaststelling van de bijdragen die je betaalt gebeurt in 2 stappen: In het bijdragejaar zelf (2019) betaal je een ...

31 jan 2019

Bouwvakker die mag werken als zelfstandige springt een gat in de lucht - Incozina
Zelfstandige in bijberoep worden is een mooie kans om te doen wat je echt wil, meer ervaring op te bouwen én goed voorbereid te zijn op volledige zelfstandigheid, maar het is niet altijd even gemakkelijk. Wat als je geen hoofdberoep hebt? Hoe kan je dan halftijds met je eigen zaak bezig zijn? Dat is sinds kort geen probleem meer! Hou je uitkering, en werk tegelijkertijd aan je toekomst m...

28 jan 2019

Startende zelfstandigen in hoofdberoep kunnen genieten van een starterskorting voor hun sociale bijdragen. De startende zelfstandigen die hiervoor in aanmerking komen worden zijn primostarters. Hoe vraag je een starterskorting aan en wat zijn de voorwaarden? Welke zijn de verlaagde minimumbijdragen voor 2019? De inkomensdrempel die als basis dient voor de berekening van de definitieve ...

20 dec 2018

De sociale bijdrage kan als zelfstandige een grote kost zijn, ook al is het een heel belangrijke. Daarom konden sommigen tot nu toe een vrijstelling van bijdragen vragen bij de Commissie Vrijstelling. Vanaf 2019 moet je als zelfstandige echter naar het RSVZ, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van de Zelfstandigen, trekken. Daarbovenop veranderen ook de voorwaarden voor je v...

05 dec 2018

Ben je zelfstandige in de horecasector en ondervind je moeilijkheden? Dan kan je uitstel van je sociale bijdragen vragen. Voor welke bedragen kan je uitstel krijgen? Je kan vragen om de sociale bijdragen van het vierde kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal van 2019 met een jaar uitstel te betalen. Het gaat dus niet om een afstel van betaling, wel om een uitstel. Concreet betekent...

26 okt 2018

De vestigingswet was al zo goed als afgeschaft, alleen de bouwsector was nog een uitzondering. Het doek is voor de sector nu ook definitief gevallen. Daarmee wordt de ganse vestigingswet vanaf 2019 naar de prullenmand verwezen. Wat verandert er voor de bouwsector? De Vlaamse regering heeft beslist om de beroepskennis van de bouwvakberoepen af te schaffen vanaf 1 januari 2019. Deze zome...

01 aug 2018

Ben je zelfstandige in de landbouwsector en ondervind je moeilijkheden door de aanhoudende droogte? Dan kan je uitstel van je sociale bijdragen vragen. Voor welke bedragen kan je uitstel krijgen? Je kan vragen om de sociale bijdragen van het derde en vierde kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal van 2019 met een jaar uitstel te betalen. Concreet betekent dit dat je de vrijgestelde...

13 mei 2017

zelfstandigen bij Incozina
Je sociale bijdragen bereken je op basis van je inkomen van dat jaar. Was je in de loop van dat jaar minder dan 4 kwartalen actief? Dan kan je nog steeds een realistische inschatting maken van wat je zal moeten betalen. Onder de noemer proratiseren wordt je inkomen omgerekend naar wat je zou verdiend hebben op een jaar en wordt op die basis je bijdrage berekend. Bereken meteen hoeveel...