20 dec 2018

De sociale bijdrage kan als zelfstandige een grote kost zijn, ook al is het een heel belangrijke. Daarom konden sommigen tot nu toe een vrijstelling van bijdragen vragen bij de Commissie Vrijstelling. Vanaf 2019 moet je als zelfstandige echter naar het RSVZ, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van de Zelfstandigen, trekken. Daarbovenop veranderen ook de voorwaarden voor je v...

05 dec 2018

Ben je zelfstandige in de horecasector en ondervind je moeilijkheden? Dan kan je uitstel van je sociale bijdragen vragen. Voor welke bedragen kan je uitstel krijgen? Je kan vragen om de sociale bijdragen van het vierde kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal van 2019 met een jaar uitstel te betalen. Het gaat dus niet om een afstel van betaling, wel om een uitstel. Concreet betekent...

26 okt 2018

De vestigingswet was al zo goed als afgeschaft, alleen de bouwsector was nog een uitzondering. Het doek is voor de sector nu ook definitief gevallen. Daarmee wordt de ganse vestigingswet vanaf 2019 naar de prullenmand verwezen. Wat verandert er voor de bouwsector? De Vlaamse regering heeft beslist om de beroepskennis van de bouwvakberoepen af te schaffen vanaf 1 januari 2019. Deze zome...

01 aug 2018

Ben je zelfstandige in de landbouwsector en ondervind je moeilijkheden door de aanhoudende droogte? Dan kan je uitstel van je sociale bijdragen vragen. Voor welke bedragen kan je uitstel krijgen? Je kan vragen om de sociale bijdragen van het derde en vierde kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal van 2019 met een jaar uitstel te betalen. Concreet betekent dit dat je de vrijgestelde...

13 mei 2017

zelfstandigen bij Incozina
Je sociale bijdragen bereken je op basis van je inkomen van dat jaar. Was je in de loop van dat jaar minder dan 4 kwartalen actief? Dan kan je nog steeds een realistische inschatting maken van wat je zal moeten betalen. Onder de noemer proratiseren wordt je inkomen omgerekend naar wat je zou verdiend hebben op een jaar en wordt op die basis je bijdrage berekend. Bereken meteen hoeveel...

03 apr 2017

Incozina electronische factuur
Incozina is dit jaar gestart met het elektronisch verzenden van de factuur van uw sociale bijdragen. In het eerste kwartaal maakten bijna 1 klant op 2 gebruik van de e-factuur. De voordelen van de e-factuur zijn dan ook groot: U kan uw factuur direct digitaal opslaan waardoor ze sneller en gemakkelijker te raadplegen is. U hebt ook toegang tot een elektronisch archief waar uw fac...

28 feb 2017

vestigingswet Incozina
De vestigingswet is bij de 6de staatshervorming een gewestmaterie geworden. De Vlaamse Regering heeft besloten om de huidige vestigingswetgeving af te schaffen. De huidige wet houdt in dat bepaalde beroepen enkel uitgeoefend mogen worden wanneer er een bewijs wordt geleverd van beroepsbekwaamheid. Deze wet is in strijd met de Europese regelgeving die stelt dat elke Europeaan op een gelij...

28 feb 2017

Incozina start met het elektronisch verzenden van de factuur van uw sociale bijdragen. Er zijn diverse redenen waarom wij de overstap doen naar digitale verzending. Van de voordelen voor het milieu moeten wij u niet meer overtuigen. Er wordt minder papier gebruikt  waardoor het milieu minder zwaar belast wordt. Maar er zijn nog andere voordelen. U kan uw factuur direct digit...

16 jan 2017

studentzelfstandige
Vanaf 1 januari 2017 kunnen de studenten die een zelfstandige activiteit uitoefenen van het nieuwe statuut van student-zelfstandige genieten.  Studenten die van dit statuut gebruik willen maken moeten hiervoor een aanvraag indienen bij Incozina sociaal verzekeringsfonds. Studenten die vandaag reeds actief zijn als zelfstandige zullen door Incozina geïnformeerd worden over hoe de overstap...

13 jan 2017

“Springplank naar zelfstandige” is een maatregel die toelaat om naast een werkloosheidsuitkering een zelfstandige activiteit in bijberoep uit te oefenen gedurende twaalf maanden. Om van het voordeel “Springplank naar zelfstandige” te genieten, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan Aangifte doen bij de RVA van de zelfstandige  activiteit in bijberoep op het moment van de uitk...