fbpx

08 jul 2019

Het overbruggingsrecht is een uitkering voor zelfstandigen die hun activiteit om bepaalde redenen noodgedwongen moeten stopzetten of onderbreken (een faillissement, een brand, een natuurramp,...). In deze periode dat de activiteit wordt onderbroken is er voor de zelfstandige ook een behoud van sommige sociale rechten zonder de betaling van sociale bijdragen. Vanaf 1 juli 2019 wordt het o...

04 jul 2019

Zelfstandigen die tot 7 dagen ziek zijn, kregen geen ziekte-uitkering. Daar komt vanaf 1 juli verandering in. Zelfstandigen die minstens een week niet kunnen werken, wegens een ziekte of een ongeval, kunnen voortaan vanaf de eerste dag een ziekte-uitkering krijgen. Tot eind 2017 was er voor zelfstandigen een zogenaamde carenztermijn van één maand. In deze maand kreeg de zieke zelfsta...

16 mei 2019

Vanaf 1 mei hebben ook vaders recht op vaderschaps- en geboorteverlof en ontvangen daarvoor een vergoeding. Wat houdt deze regeling precies in? Wat is ouderschaps- en geboorteverlof? Het gaat om een verlof dat kan worden opgenomen door zelfstandigen die vader of mee-ouder worden naar aanleiding van de geboorte van een kind ten aanzien waarvan zij een afstammingsband of een band van mee...

13 mei 2019

Ben je boekhouder of accountant? Dan is dit seminarie zeker en vast interessant voor jou! Maandag 18 juni 2019 van 10u00 tot 12u00 Auberge du Pêcheur (zaal: Delvaux a/d Leie) Pontstraat 41 - 9831 Sint-Martens-Latem Het nieuwe vennootschapsrecht (WVV) is in werking getreden. Wat zijn de eerste bevindingen op het terrein? En wat met de maatschap 2019? Blijft de maatschap na al deze...

05 mrt 2019

Op 1 november 2018 werd het ondernemingsrecht hervormd. Dit heeft gevolgen voor de toekenning van de vrijstelling van de vennootschapsbijdrage voor de eerste drie jaren vanaf de oprichting. De vrijstelling van de vennootschapsbijdrage was voorbehouden voor vennootschappen die in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) waren ingeschreven als handelsonderneming. Omdat het begrip “hande...

06 feb 2019

Een zelfstandige moet sociale bijdragen betalen. Vaak is het echter onduidelijk hoe die bijdrageberekening praktisch in elkaar zit. Het basisprincipe is dat de sociale bijdragen van 2019 worden berekend op basis van het netto beroepsinkomsten van het bijdragejaar. De vaststelling van de bijdragen die je betaalt gebeurt in 2 stappen: In het bijdragejaar zelf (2019) betaal je een ...

31 jan 2019

Bouwvakker die mag werken als zelfstandige springt een gat in de lucht - Incozina
Zelfstandige in bijberoep worden is een mooie kans om te doen wat je echt wil, meer ervaring op te bouwen én goed voorbereid te zijn op volledige zelfstandigheid, maar het is niet altijd even gemakkelijk. Wat als je geen hoofdberoep hebt? Hoe kan je dan halftijds met je eigen zaak bezig zijn? Dat is sinds kort geen probleem meer! Hou je uitkering, en werk tegelijkertijd aan je toekomst m...

28 jan 2019

Startende zelfstandigen in hoofdberoep kunnen genieten van een starterskorting voor hun sociale bijdragen. De startende zelfstandigen die hiervoor in aanmerking komen worden zijn primostarters. Hoe vraag je een starterskorting aan en wat zijn de voorwaarden? Welke zijn de verlaagde minimumbijdragen voor 2019? De inkomensdrempel die als basis dient voor de berekening van de definitieve ...

20 dec 2018

De sociale bijdrage kan als zelfstandige een grote kost zijn, ook al is het een heel belangrijke. Daarom konden sommigen tot nu toe een vrijstelling van bijdragen vragen bij de Commissie Vrijstelling. Vanaf 2019 moet je als zelfstandige echter naar het RSVZ, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van de Zelfstandigen, trekken. Daarbovenop veranderen ook de voorwaarden voor je v...

05 dec 2018

Ben je zelfstandige in de horecasector en ondervind je moeilijkheden? Dan kan je uitstel van je sociale bijdragen vragen. Voor welke bedragen kan je uitstel krijgen? Je kan vragen om de sociale bijdragen van het vierde kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal van 2019 met een jaar uitstel te betalen. Het gaat dus niet om een afstel van betaling, wel om een uitstel. Concreet betekent...