fbpx

05 dec 2018

Betalingsuitstel sociale bijdragen voor zelfstandigen in de horecasector

Ben je zelfstandige in de horecasector en ondervind je moeilijkheden? Dan kan je uitstel van je sociale bijdragen vragen.

Voor welke bedragen kan je uitstel krijgen?

Je kan vragen om de sociale bijdragen van het vierde kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal van 2019 met een jaar uitstel te betalen. Het gaat dus niet om een afstel van betaling, wel om een uitstel.

Concreet betekent dit dat je de vrijgestelde bijdragen wel moet betalen, maar op een later tijdstip:
•het vrijgestelde vierde kwartaal van 2018 moet betaald zijn voor 15 december 2019
•het vrijgestelde eerste kwartaal van 2019 moet betaald zijn voor 31 maart 2020

Je blijft voor deze vrijgestelde kwartalen in orde met je sociaal statuut op voorwaarde dat je deze bijdragen binnen de verlengde termijn betaalt.

Hoe kan je uitstel aanvragen?

Wanneer je gebruik wil maken van deze regeling dan moet je een schriftelijke aanvraag indien bij Incozina:
•voor 15 december 2018 voor uitstel van betaling van de bijdrage van het vierde kwartaal 2018
•voor 20 maart 2019 voor uitstel van betaling van de bijdrage van het vierde kwartaal 2019

De aanvraag moet tenminste de volgende inlichtingen bevatten:
•naam, voornaam en woonplaats van betrokkene
•naam en zetel van het bedrijf
•ondernemingsnummer

Bij je aanvraag voeg je alle bewijsstukken toe die aantonen dat je schade hebt geleden door de aanhoudende droogte. De reeds betaalde sociale bijdragen worden niet terugbetaald.

Opgelet: indien je gebruik maakt van het betalingsuitstel, zijn de betaalde VAPZ-premies voor 2018 en 2019 niet fiscaal aftrekbaar.