fbpx

01 aug 2018

Betalingsuitstel sociale bijdragen voor aanhoudende droogte in de landbouwsector

Ben je zelfstandige in de landbouwsector en ondervind je moeilijkheden door de aanhoudende droogte? Dan kan je uitstel van je sociale bijdragen vragen.

Voor welke bedragen kan je uitstel krijgen?

Je kan vragen om de sociale bijdragen van het derde en vierde kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal van 2019 met een jaar uitstel te betalen.

Concreet betekent dit dat je de vrijgestelde bijdragen wel moet betalen, maar op een later tijdstip:

  • het vrijgestelde derde kwartaal van 2018 moet betaald zijn voor 30 september 2019
  • het vrijgestelde vierde kwartaal van 2018 moet betaald zijn voor 15 december 2019
  • het vrijgestelde eerste kwartaal van 2019 moet betaald zijn voor 31 maart 2020

Je blijft in orde met je sociaal statuut op voorwaarde dat je deze bijdragen binnen de verlengde termijn betaalt. Het gaat dus niet om een afstel van betaling, wel om een uitstel.

Hoe kan je uitstel aanvragen?

Je moet je aanvraag indienen bij Incozina voor 30 september 2018.

De aanvraag moet tenminste de volgende inlichtingen bevatten:

  • je naam, voornaam en woonplaats
  • je naam en zetel van het bedrijf
  • je ondernemingsnummer

Bij je aanvraag voeg je alle bewijsstukken toe die aantonen dat je schade hebt geleden door de aanhoudende droogte. De reeds betaalde sociale bijdragen worden niet terugbetaald.

Opgelet: indien je gebruik maakt van het betalingsuitstel, zijn de betaalde VAPZ-premies voor 2018 en 2019 niet fiscaal aftrekbaar.