fbpx

Wat is het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen?

  • Wat is het verschil tussen het gewoon VAPZ en het sociaal VAPZ?
  • Wat is het verschil tussen het VAPZ en de IPT?
  • Wat zijn de 7 voornaamste voordelen van het VAPZ?

Wil je als zelfstandige op een fiscaalvriendelijke en flexibele manier sparen voor je oude dag? Dan sluit je een VAPZ af bij je sociaal verzekeringsfonds. Voor deze aanvullende verzekering heb je keuze uit 2 opties. We lichten de mogelijkheden en voordelen voor je toe.

Wat is het verschil tussen het gewoon VAPZ en het sociaal VAPZ?

Het gewoon VAPZ focust op de essentie, namelijk de opbouw van een aanvullend pensioen door stortingen gedurende de hele looptijd van het contract. De premie bepaal je zelf, maar je moet wel rekening houden met een minimum van 100 euro en een maximum van 8,17% van je netto beroepsinkomen van 3 jaar terug.

Het sociaal VAPZ biedt dezelfde voordelen, maar je kan een hogere premie betalen met een maximum van 9,40% van je netto beroepsinkomen van 3 jaar terug. Tevens geniet je van een premievrijstelling bij ziekte, werkonbekwaamheid, zwangerschap of faillissement.

Wat is het verschil tussen het VAPZ en de IPT?

Ook met de IPT, de individuele pensioentoezegging, bouw je een aanvullend pensioen op. Het grootste verschil zit in de betaling van de bijdragen. Een IPT wordt betaald door de vennootschap, een VAPZ wordt betaald met persoonlijke bijdragen. Het VAPZ betaal je dus met je loon en kan je net als je sociale bijdragen via de personenbelasting aftrekken.

Een ander belangrijk verschil heeft betrekking tot de fiscaliteit op de einddatum. Bij een VAPZ gebeurt dit via het stelsel van de fictieve rente. Bij een IPT is er een eindbelasting van 20% op 60 jaar, 18% op 61 jaar en 16,5% op de leeftijd van 62 tot 64 jaar.

Wat zijn de 7 voornaamste voordelen van het VAPZ?

In de polis van het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen worden de voorwaarden en voordelen verder toegelicht. We vatten de belangrijkste troeven hieronder voor je samen.

  1. De premies zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskost
  2. Door de fiscale aftrekbaarheid vermindert het beroepsinkomen dat de basis is voor de berekening van je sociale bijdragen
  3. Je geniet volledige vrijheid van betaling en kan dus een of meerdere betalingen overslaan
  4. Cumulatie mogelijk met andere pensioenspaarsystemen
  5. Wanneer je met pensioen gaat, ontvang je het pensioenkapitaal dat gespreid belast wordt onder een uiterst voordelig taxatiestelsel
  6. De betaalde premies renderen in een kapitalisatieformule aan een gewaarborgde intrestvoetvermeerderd met een jaarlijkse winstdeelname.
  7. De winstdeelname is onbelast

Welke andere aanvullende verzekeringen beschermen de zelfstandige en zijn zaak?

Vind hier een volledig overzicht