Bedrijfsleider in een vennootschap? Kies voor de IPT!

  • Wat is de IPT?
  • Wat zijn de voordelen van de IPT?
  • Hoe ziet je pensioenplan er concreet uit?

Als zelfstandig bedrijfsleider in een vennootschap ben je dagelijks bezig met je zaak draaiende te houden en verder te laten groeien. Maar sta je ook af en toe stil bij je pensioen? De kans is immers groot dat je wettelijk pensioen je niet toelaat je opgebouwde levensstandaard aan te houden. De IPT zorgt voor de nodige reserves!

Wat is de IPT?

De IPT of ‘individuele pensioentoezegging’ werd op 1 januari 2004 in het leven geroepen voor bedrijfsleiders in een vennootschap. Deze formule laat je vennootschap toe om op een fiscaalvriendelijke manier een extra pensioenkapitaal op te bouwen. De IPT wordt immers volledig betaald door je vennootschap.

Op het kapitaal dat je later ontvangt wordt enkel een eenmalige belasting geheven aan een voordelig tarief. Eigenlijk biedt een IPT dezelfde voordelen als een groepsverzekering, maar dan louter individueel.

Wat zijn de voordelen van de IPT?

De voordelen van de individuele pensioentoezegging zijn niet min. We vatten ze alle 4 even voor je samen:

  1. De bijdragen en de premietaksen zijn volledig aftrekbaar als beroepskost in de vennootschap
  2. Je bent beschermd bij faillissement aangezien je rechtstreekse begunstigde bent in je contract
  3. Bij vroegtijdig overlijden worden de opgebouwde reserves betaald aan de door jou aangeduide begunstigden
  4. Je kan ook kiezen voor extra bescherming bij een ongeval, ziekte of overlijden. Je kiest dus zelf de formule die het best bij jou past

Hoe ziet je pensioenplan er concreet uit?

Laat ons dit even duiden met een voorbeeld. David is 36 jaar en heeft een bruto-inkomen van 40.000 euro per jaar. Hij kiest voor een combinatie van een persoonlijk VAPZ en een IPT via zijn vennootschap. Hieronder zie je hoe zijn pensioenplan er op 65 jaar uitziet.

Premie per jaar Eindkapitaal op 65 jaar¹
VAPZ € 3.060,07 € 95.874,32
Belastingvermindering € 1.336,33
Voordeel sociale bijdrage € 562,13
Netto premie € 1.161,61
IPT € 4.752,78 € 147.039,65
Besparing vennoot- schapsbelasting (30%) € 1.425,83
Netto premie € 3.326,95
Totaal € 242.913,97

¹  De projectie van het eindkapitaal is opgebouwd rekening houdend met  toekomstige en constante premiebetaling van de opgegeven premie, inclusief gewaarborgd rendement maar exclusief eventuele winstdeelname.

Welke andere aanvullende verzekeringen beschermen de zelfstandige en zijn zaak? Vind hier een volledig overzicht