fbpx

Waarom kiezen voor het gewaarborgd inkomen?

  • Wat is het gewaarborgd inkomen?
  • Hoe wordt het gewaarborgd inkomen berekend?
  • Welke 5 voordelen biedt deze aanvullende verzekering?

Kan je als zelfstandige financieel het hoofd boven water houden wanneer je door ziekte of een ongeval je beroepsinkomsten verliest? Je maandelijkse vaste kosten moeten betaald worden en daar bovenop heb je ineens extra medische kosten. Geen makkelijke situatie. Daarom kies je als zelfstandige voor de gemoedsrust van het gewaarborgd inkomen.

Wat is het gewaarborgd inkomen?

Wat als je als zelfstandige omwille van medische redenen een langere tijd niet kan werken? Hoe bescherm je jezelf en je gezin tegen een financiële kater door inkomstenverlies? Doe beroep op het gewaarborgd inkomen. Deze aanvullende verzekering biedt een vangnet bij arbeidsongeschiktheid. En er is meer!

Incozina vult het gewaarborgd inkomen immers aan met de dienstverlening ‘personenhulp’. Dit betekent dat je bij ziekte of een ongeval ook op ons kan rekenen voor medische en administratieve ondersteuning. Alle info vind je in deze polis.

Hoe wordt het gewaarborgd inkomen berekend?

Je verzekering voor gewaarborgd inkomen is heel flexibel, waardoor er geen vaste berekening aan vasthangt. Op basis van een aantal factoren, kan je misschien wel zelf een schatting maken van hoeveel je zal krijgen.

Initieel contract

Wanneer je je verzekeringscontract afsluit, beslis je zelf elke uitkering je wil krijgen, mocht je arbeidsongeschikt worden. Dat kan in principe maar tot 80% van je bruto-inkomen zijn, maar je kan er ook zelf voor kiezen minder te verzekeren.

Fysieke toestand

Ook de reden van je arbeidsongeschiktheid speelt een rol. Je krijgt de rente van je verzekering gewaarborgd inkomen uitbetaald in verhouding met je graad van onbekwaamheid. Ben je meer dan 66% invalide? Dan kan je rekenen op de volledige rente.

Economische criteria

Naast je eigen keuze en fysieke staat, spelen ook economische criteria een grote rol. Ben je fysiek 66% invalide, maar kan je met je invaliditeit je werk toch nog deels of volledig doen? Dan krijg je minder of niets uitbetaald.

Welke 5 voordelen biedt deze aanvullende verzekering?

  1. Je bent zeker van een aanvullend inkomen bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of een ongeval
  2. De premies voor het gewaarborgd inkomen zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskost
  3. De tarieven worden bepaald op basis van je beroepsactiviteit en leeftijd
  4. Je kiest zelf vanaf wanneer deze uitkering wordt uitbetaald
  5. In de meeste gevallen is een medisch onderzoek niet nodig, maar volstaat een eenvoudige vragenlijst en een ondertekende verklaring op eer met betrekking tot je beroepsinkomsten.

TIP: Kies ook voor een omzetverzekering die niet jou maar je zaak beschermt tegen omzetverlies omwille van medische afwezigheid.

Welke andere aanvullende verzekeringen beschermen de zelfstandige en zijn zaak? Vind hier een volledig overzicht