fbpx

Welke aanvullende verzekering heb ik nodig?

Door je sociaal statuut in orde te brengen bij je sociaal verzekeringsfonds, geniet je als zelfstandige van een goede sociale bescherming. Maar is het vervangingsinkomen, de tijdelijke uitkering of het wettelijk pensioen altijd voldoende om je opgebouwde levensstandaard te behouden?

Kies daarom voor deze aanvullende verzekeringen. De meeste zijn zelfs fiscaal aftrekbaar als beroepskost!

Hoe bouw je als zelfstandige een aanvullend pensioen op met het VAPZ? Wat is het verschil tussen sparen voor je oude dag met een VAPZ en met een IPT? Beide formules zijn immers fiscaal aantrekkelijk en zorgen ervoor dat je met de nodige financiële reserves kan genieten van je pensioen.

Lees hier alles wat je moet weten over het VAPZ.

Zelfstandige in een éénmanszaak? Kies voor een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)!

  • Wat is de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)?
  • Wat zijn de voordelen van de POZ?

Een zelfstandige met een eenmanszaak kan tijdens zijn loopbaan een aanvullend pensioen opbouwen met het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) of een sociaal VAPZ. Een zelfstandige met een vennootschap kan dit ook doen maar heeft daarbovenop ook de mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen met een individuele pensioenstoezegging (IPT). Zelfstandigen met een eenmanszaak (dus zonder een vennootschap) hadden deze mogelijkheid niet. Daar is nu verandering in gekomen.

Wat is de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)?

Sinds juli 2018 kunnen zelfstandige zonder een vennootschap nu kiezen voor een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ). Ook meewerkende echtgenoten met het maxi-statuut, zelfstandige helpers en zelfs zelfstandigen in bijberoep kunnen een POZ onderschrijven.

Een zelfstandige die actief is als natuurlijk persoon (éénmanszaak) kan op deze manier nu ook een pensioen verwerven in de tweede pijler die vergelijkbaar is met die van zelfstandige bedrijfsleiders die werken met een vennootschap. Zo kan het bedrag van het extralegaal pensioen fors worden verhoogd.

Wat zijn de voordelen van de POZ?

  • Een belastingvermindering van 30% op de stortingen in een POZ (enige voorwaarde is dat de 80%-regel wordt gerespecteerd).
  • Slechts 10% belastingen na de parafiscale inhoudingen op het kapitaal dat bij pensionering uitgekeerd wordt.
  • Aan een POZ kan een verzekering toegevoegd worden voor arbeidsongeschiktheid en overlijden om je zaak en de financiële toekomst van je gezin veilig te stellen.
  • Bij het beheer van een POZ kan gekozen worden in functie van leeftijd en risicoprofiel van de zelfstandige en zijn onderneming.
  • Met een POZ kan ook een vastgoedproject worden gefinancierd met een minimum aan formaliteiten en kosten.

Is een POZ geschikt voor elke zelfstandige met een éénmanszaak?

Het is fiscaal het meest interessant om eerst andere pensioenformules maximaal te gebruiken zoals pensioensparen en een (sociaal) VAPZ. Een POZ is vooral interessant wanneer een bepaald inkomensniveau wordt bereikt. Neem daarom contact op met Incozina sociaal verzekeringsfonds om te bekijken of een POZ al dan niet interessant is en wat de mogelijkheden zijn.

Hoe kan je als zelfstandige op een fiscaalvriendelijke manier een extra pensioenkapitaal opbouwen? De IPT biedt eigenlijk dezelfde voordelen als een groepsverzekering, maar dan louter individueel. Welke andere voordelen haal je uit je individuele pensioentoezegging?

Vind hier meer informatie over de IPT voor zelfstandigen.

Wat als je als zelfstandige een langere tijd arbeidsongeschikt bent omwille van een ziekte of ongeval? Een ongeluk komt immers nooit alleen en bovenop je maandelijkse kosten krijg je ineens ook een hoop medische facturen. Wat doet het gewaarborgd inkomen dan voor jou en je gezin?

Lees hier waarom zelfstandigen kiezen voor het gewaarborgd inkomen.

Een zieke bedrijfsleider staat synoniem voor een ziek bedrijf! Hoe voorkom je dat je vennootschap in financiële moeilijkheden raakt als jij een langere tijd arbeidsongeschikt bent? Welke voordelen en compensaties biedt de fiscaal aftrekbare omzetverzekering?

Ontdek hier wat de omzetverzekering betekent voor je zaak.

Welke verzekeringen zijn verplicht als zelfstandige?

Een aanvullende verzekering beschermt je dus tegen risico’s en tegenslagen. Maar hou er ook rekening mee dat bovenop deze aan te raden aanvullende verzekeringen er ook enkele verplichte verzekeringen af te sluiten zijn. Een overzicht:

  • Beroepsaansprakelijkheid: deze verzekering is verplicht voor de meeste vrije beroepen en sterk aangeraden voor andere beroepen. De beroepsaansprakelijkheid dekt de gevolgen van onbedoelde schade aan klanten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van rekenfout als boekhouder.
  • Arbeidsongevallenverzekering: werk je met personeel? Met de arbeidsongevallenverzekering bescherm je hen tegen de gevolgen van een ongeval op weg naar of tijdens het werk.
  • Brandverzekering: verzeker je pand tegen brand-, storm-, hagel-, water- en sneeuwschade, aanslagen en glasbreuk. Je kan aan je brandverzekering ook een verzekering voor je inboedel of tegen diefstal koppelen.

Meer weten over de verplichte of aanvullende verzekeringen voor zelfstandigen? Contacteer Incozina via telefoon of mail.