Welke aanvullende verzekering heb ik nodig?

Door je sociaal statuut in orde te brengen bij je sociaal verzekeringsfonds, geniet je ook als zelfstandige van een goede sociale bescherming. Maar toch… in bepaalde situaties is het vervangingsinkomen of de uitkering niet voldoende om de levensstandaard waar je zo hard voor gewerkt hebt te behouden. Kies daarom voor aanvullende verzekeringen bij je sociaal verzekeringsfonds. Hieronder vind je de belangrijkste:

Wat is het vrij aanvullend pensioen?
Door via je sociaal verzekeringsfonds premies te storten voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) bouw je een aanvullend pensioenkapitaal op tegen de meest interessante voorwaarden. Voor deze aanvullende verzekering heb je twee opties, namelijk het Gewoon VAPZ en het Sociaal VAPZ.

Bij het Gewoon VAPZ bouw je een kapitaal op door de stortingen gedurende de looptijd van het contract. Je kan de premie zelf bepalen, rekening houdend met een minimum van € 100 en een maximum van 8,17% van je netto beroepsinkomen van 3 jaar terug.

Bij het Sociaal VAPZ geniet je van dezelfde voordelen, maar kan je een hogere premie betalen: tot 9,40% van het netto beroepsinkomen van 3 jaar terug. Het Sociaal VAPZ voorziet daarenboven in een premievrijstelling in geval van ziekte, werkonbekwaamheid, zwangerschap of zelfs faillissement. Op die manier blijft je aanvullend pensioen verder lopen.

Wat zijn de voordelen van het vrij aanvullend pensioen?
1. De fiscaal aftrekbare premies leiden tot belastingvermindering
De premies die je via je sociaal verzekeringsfonds betaalt, zijn fiscaal volledig aftrekbaar als beroepskosten. Dit houdt in dat de premies die je stort voor het aanvullend pensioen voor een groot deel door de fiscus gefinancierd worden.

2. Lagere sociale bijdragen in de toekomst
Omdat de betaalde premies fiscaal aftrekbaar zijn, vermindert je beroepsinkomen dat als basis dient voor de berekening van de sociale bijdragen.

3. Ongeëvenaard financieel rendement
De betaalde premies renderen in een kapitalisatieformule aan een gewaarborgde intrestvoet vermeerderd met een jaarlijkse winstdeelname.

4. Cumulatie mogelijk met andere pensioenspaarsystemen.
De fiscale aftrekbaarheid van de gestorte premies kan worden gecumuleerd met de fiscale vrijstelling die van kracht is voor de gewone levensverzekering, het pensioensparen en een bedrijfsleidersverzekering.

5. Volledige vrijheid van betaling
Lukt het een jaar niet om de premie te betalen? Geen nood, je kan gerust een of meerdere betalingen overslaan.

6. Uitbetaling pensioenkapitaal
Op het ogenblijk dat je met pensioen gaat, ontvang je het pensioenkapitaal (betaalde premies + intrest). Het kapitaal wordt gespreid belast onder een uiterst voordelig taxatiestelsel.

7. De winstdeelname is onbelast.

Een gratis prognose aanvragen aan je sociaal verzekeringsfonds Incozina? Vul hier het contactformulier in mét vermelding van je geboortedatum.

Wat is het gewaarborgd inkomen?
Een ziekte of een ongeval kan zware gevolgen hebben voor je inkomen als zelfstandige. Bescherm je tegen een financiële kater door de aanvullende verzekering voor het gewaarborgd inkomen af te sluiten.

Wat zijn de voordelen van het gewaarborgd inkomen?

 1. Je bent zeker dat je een aanvullend inkomen geniet dat je zal beschermen in geval van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte of een ongeval
 2. Je kiest vrij vanaf wanneer deze uitkering zal worden uitbetaald
 3. Je kan de premies fiscaal aftrekken als beroepskosten
 4. Je hoeft in de meeste gevallen geen medisch onderzoek te ondergaan. Het volstaat dat je een simpele vragenlijst invult en een verklaring op eer ondertekent met betrekking tot je inkomsten
 5. De tarieven worden bepaald volgens het type activiteit.

In deze context biedt Incozina niet alleen dekkingen aan bij ziekte of ongeval, maar vullen we jouw uitkering aan met de dienstverlening ‘personenhulp’. Door deze dekking krijg je, naast een eerste medische bijstand, ook verdere medische en administratieve ondersteuning.

Een gratis offerte aanvragen ? Klik hier.

Wat is een rechtsbijstandsverzekering?
Als zelfstandige wil je je vooral focussen op je zaak. Juridische problemen kan je dus missen als kiespijn! Je sociaal verzekeringsfonds Incozina begrijpt je bekommernis en daarom kan je tegen uitzonderlijke voorwaarden toetreden tot een collectieve polis rechtsbijstand. Een rechtsbijstandsverzekering informeert je over je rechten én beschermt je ook financieel tegen de kosten van lange en dure gerechtelijke procedures.

Kies voor deze aanvullende verzekering uit 3 formules: Brons, Zilver of Goud.

Wat zijn de voordelen van de rechtsbijstandsverzekering Brons?

 • bijstand bij het invorderen van onbetaalde facturen
 • telefonisch advies in kwesties die verband houden met je zelfstandige activiteit.

Wat zijn de voordelen van de rechtsbijstandsverzekering Zilver?
Dit is dezelfde formule als Brons, aangevuld met:

 • strafrechtelijke verdediging bij inbreuken
  in verband met:
  mededinging en consumentenbescherming.
  arbeidsreglementering, regels betreffende hygiëne en veiligheid met ondersteuning als je zelf strafrechtelijke actie onderneemt wanneer je slachtoffer bent van beledigingen, smaad, zwartmaking, of een lichamelijk letsel.

Wat zijn de voordelen van de rechtsbijstandsverzekering Goud?
Goud is interessant als je werkgever bent. Deze formule vult de dekking Zilver aan met rechtsbijstand in conflicten met je personeel.

Wat kosten deze aanvullende verzekeringen op jaarbasis?
Als startende zelfstandige in hoofdberoep geniet je (vanaf 01/11/2016) tijdens het eerste jaar van je aansluiting bij sociaal verzekeringsfonds Incozina van de gratis dekking brons en kan je
voor eigen rekening de dekking uitbreiden.

Bijpremie voor de uitbreidingen:

ZILVER 75 EURO
GOUD 195 EURO

Vanaf het tweede jaar kan je voor eigen rekening toetreden en kies je voor:

BRONS 120 EURO
ZILVER 150 EURO
GOUD 270 EURO

Deze prijzen zijn inclusief lasten en kosten.

Wat is een individuele pensioentoezegging?
Ben je bedrijfsleider in een vennootschap? Laat je vennootschap een extra pensioenkapitaal voor je opbouwen via een IPT, een individuele pensioentoezegging. De bijdrage van de IPT wordt volledig betaald door je vennootschap.

Wat zijn de voordelen van de individuele pensioentoezegging?

 • De bijdrage en de premietaksen zijn volledig aftrekbaar als beroepskost in de vennootschap.
 • Je bent beschermd bij faillissement want je bent rechtstreekse begunstigde in je contract.
 • Bij vroegtijdig overlijden worden de opgebouwde reserves betaald aan de door jou aangeduide begunstigden.
 • Wens je tevens extra bescherming bij overlijden, ziekte of ongeval? Kies de formule die het best bij je past.

Een gratis offerte aanvragen? Klik hier

David is 36 jaar en heeft een bruto-inkomen van 40.000 euro per jaar. Hij beslist om een combinatie te maken van een persoonlijk VAPZ en een IPT via zijn vennootschap. Hoe zal zijn pensioenplan er uit zien op 65 jaar? (De bedragen werden berekend aan een basisrentevoet van 0,75%, exclusief winstdeelname)

Wat is een omzetverzekering?
Wat als je op een dag je beroep niet langer kan uitoefenen door ziekte of ongeval? Heb je een vennootschap? De omzetverzekering is een aanvullende verzekering die zorgt voor een extra aanvullend inkomen dat het omzetverlies door je afwezigheid compenseert. Je maakt immers heel wat kosten binnen de vennootschap die niet wegvallen als je ziek bent of een ongeval had.

Wat zijn de voordelen van de omzetverzekering?
Deze aanvullende verzekering wordt afgesloten door je vennootschap.

 • De premies zijn 100% fiscaal aftrekbaar als beroepskost
 • Je kan kiezen uit verschillende uitkeringssystemen.

Een gratis offerte aanvragen? Klik hier.

Aanvullende verzekeringen afsluiten bij je sociaal verzekeringsfonds Incozina? Neem contact met ons op.

Incozina (FSMA 144429A) werkt samen met AXA (FSMA 0039) en Concordia (FSMA 022714A).